Showing posts with label quan-ly-quy-hoach. Show all posts
Showing posts with label quan-ly-quy-hoach. Show all posts

Monday, November 11, 2019

01

Báo CAĐN: Tiếp tục xử lý hành chính liên quan dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

02

Báo Thanh Hóa: Vì sao người làng nghề không muốn vào làng nghề

03

Báo CAĐN: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

04

Báo VietnamPlus: Tham vấn ý kiến về dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai

05

Báo Công Thương: Cần chi tiết hơn các phương án, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng

06

Báo Nhân Dân: Ðiều chỉnh giá đất phù hợp thực tế

07

Báo Nhân Dân: Tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ