Showing posts with label cong-nghe. Show all posts
Showing posts with label cong-nghe. Show all posts

Thursday, June 21, 2018

01

Báo TBNH: CIC chính thức vận hành hệ thống hỗ trợ khách hàng

02

Báo Dân Việt: Samsung tung video hướng dẫn tùy biến trên Galaxy S9

03

Báo NLĐ: Robot tình dục tương lai: Không 'chiều' nếu không muốn