Wednesday, November 6, 2019

Báo Zing: Đang ngồi uống nước trong quán cà phê thì cửa sổ rơi xuống bàn

Một khung cửa sổ bất ngờ rơi trúng bàn của 2 người đang ngồi uống nước vào ngày 2/11 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Không gian - Kiến trúc, được chúng tôi tổng hợp từ báo Zing, nguồn bài: https://news.zing.vn/video-dang-ngoi-uong-nuoc-trong-quan-ca-phe-thi-cua-so-roi-xuong-ban-post1010321.html

Video: Live Leak

Tìm kiếm:✨

  • Khung cửa sổ, Uống nước, Quán cafe, Cửa sổ, Thượng hải, Rơi xuống, Trúng, Rơi