Sunday, November 10, 2019

Báo VOV: Hà Nội đang xây dựng khung giá đất mới

Hà Nội đang xây dựng khung giá đất mới. Theo đó, mức tăng cao nhất có thể vượt 30% so với bảng giá quy định hiện hành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/media/video/ha-noi-dang-xay-dung-khung-gia-dat-moi-977081.vov

Trần Anh/VOV.VN

Tìm kiếm:✨

  • Giá đất, Bảng giá, Cao nhất, Hiện hành, Vượt, Quy định, Xây dựng, Hà Nội