Thursday, November 7, 2019

Báo VNEWS: Tăng cường kiểm tra, quản lý việc khoan giếng tại Đồng Tháp Mười

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/tang-cuong-kiem-tra-quan-ly-viec-khoan-gieng-tai-dong-thap-muoi

Tìm kiếm:✨

  • Đồng tháp mười, Giếng, Khoan, Tăng cường, Kiểm tra, Quản lý