Sunday, November 3, 2019

Báo VNEWS: Phú Thọ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/phu-tho-chu-trong-dau-tu-co-so-ha-tang-vung-dac-biet-kho-khan

Tìm kiếm:✨

  • Phú Thọ, Cơ sở hạ tầng, Chú trọng, Đầu tư, Khó khăn