Saturday, November 2, 2019

Báo VNEWS: Công trình triển lãm 800 tỷ đồng dang dở ở Thủ Thiêm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/cong-trinh-trien-lam-800-ty-dong-dang-do-o-thu-thiem

Tìm kiếm:✨

  • Thủ Thiêm, Dang dở, Triển lãm, Công trình