Saturday, November 2, 2019

Báo VietnamNet: Xây thêm tầng trên đất quy hoạch lộ giới

Nhà tôi hiện ở quận 12, trong khu bị quy hoạch lộ giới. Nhưng với hiện trạng ngôi nhà xuống cấp sau khoảng thời gian dài không dám sửa chữa vì trong dự án quy hoạch treo, nay tôi muốn sửa lại căn nhà.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/xay-them-tang-tren-dat-quy-hoach-lo-gioi-583695.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-ban-doc3

Khi lên Ủy ban quận hỏi về việc cấp phép xây dựng, được biết một cách khá mơ hồ, nếu tôi xây lại nhà mới giống như trên bản vẽ ban đầu thì sau này sẽ được đền bù. Nhưng tôi đang muốn lên 1 gác giả nửa nhà để thêm diện tích sinh hoạt,. Thủ tục xin giấy phép xd thế nào ?

Ảnh minh họa

Theo thông tin bạn cung cấp, nhà bạn hiện ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, trong khu bị quy hoạch lộ giới.

Khoản 1 Điều 2 Quyết định 26/2017/QĐ-UBND quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quy định về đối tượng được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn: “Công trình hoặc nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) của tổ chức, cá nhân thuộc khu vực có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được xét cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo và xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng đất trước đó (trừ công trình xây dựng có mục đích sử dụng gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ cháy, nổ; các công trình theo quy định phải di dời ra khỏi khu dân cư)”.

Theo quy định trên, bạn có thể được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nếu nhà của bạn thuộc khu vực có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Điều 12 Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định:

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Căn cứ vào quy định trên, để được cấp giấy phép xây dựng, bạn cần chuẩn bị hồ sơ như trên đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Tìm kiếm:✨

  • Lộ giới, Bản chụp, Quy hoạch treo, Bản vẽ, Bản sao, Tập tin, Quận 12, Danh lam, Phân khu, Riêng lẻ, Hiện trạng, Giấy phép, Cơ quan nhà nước, Cải tạo, Nhà tôi, Thắng cảnh, Hạng mục công trình, Phụ lục, Sửa chữa, Không dám