Sunday, November 3, 2019

Báo VietnamNet: Ký lại hợp đồng thuê đất trong trường hợp sát nhập doanh nghiệp

Tôi đang gặp trường hợp vướng mắc, kinh mong các Luật sư giải đáp giúp. Trường hợp như sau

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/ky-lai-hop-dong-thue-dat-trong-truong-hop-sat-nhap-doanh-nghiep-583701.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-ban-doc2

1.) Doanh nghiệp A được nhà nước cho thuê đất làm dự án nhà máy gạch xây dựng, thời hạn thuê đất 50 năm kể từ năm 2015, đã được cấp GCN QSDĐ cấp cho Doanh nghiệp A.

2.) Đến năm 2017 Doanh nghiệp A sát nhập với doanh nghiệp B (doanh nghiệp B cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch xây dựng), theo đó GCN QSDĐ thuê cấp cho DN A trước đây được đăng ký biến động chuyển sang DN B. Tuy nhiên hợp đồng thuê đất vẫn là hợp đồng cũ với DN A, DN B đã được cấp GCN Đầu tư trên mảnh đất thuê này.

Vậy việc đăng ký biến động QSDĐ như trên trong khi không ký lại hợp đồng thuê đất có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không?, DN B có gặp rủi ro pháp lý nào không?

Ảnh minh họa

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay doanh nghiệp A đã sáp nhập vào doanh nghiệp B.

Điều 10 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định về việc sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp:

Điều 10. Việc sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

1. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất của công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập để giao đất, cho thuê đất đối với công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

2. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với công ty trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập nếu thời điểm hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất.

3. Trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin bạn nêu không rõ nên chia thành hai trường hợp:

Trường hợp 1: Tiền thuê đất mà doanh nghiệp A trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

Đối với trường hợp này, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất của doanh nghiệp A (công ty bị sáp nhập) để cho thuê đất đối với doanh nghiệp B (công ty nhận sáp nhập).

Trường hợp 2: Tiền thuê đất mà doanh nghiệp A trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp B (công ty nhận sáp nhập) có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất.

Do đó, nếu thuộc vào trường hợp 2, doanh nghiệp B vẫn phải ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Cho thuê đất, Đất đai, Cấp tỉnh, Thu hồi, Thuê đất, Gắn liền, Hàng năm, Đất, Trả tiền, Vướng mắc, Thủ tục, Nhà nước, Pháp lý, Tài sản, Quy định, QSDĐ, GCN, Sát nhập, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP