Saturday, November 9, 2019

Báo VietnamNet: Ki ốt có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Gia đình tôi có mua 2 gian kiot chợ với diện tích mỗi gian là 16m2 cộng thêm10m2 mỗi gian xã cho mượn để sinh hoạt. Vì chợ xây lên không hoạt động nên gia đình chúng tôi chuyển đổi và cơi nới phần đất phía sau để sinh hoạt.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietnamNet, nguồn bài: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/ki-o-t-co-duo-c-ca-p-gia-y-chu-ng-nha-n-quye-n-su-du-ng-da-t-khong-585921.html

Năm 2004 những hộ dân tại những kiot đã làm đơn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất 26m2 và xin mua thêm phần đất phía sau đã bị bỏ hoang nhưng chính quyền ko giải quyết. Hiện nay khu kiot những hộ dân chúng tôi đang ở được đưa vào trong quy hoạch và chính quyền muốn thu hồi.Tôi muốn hỏi theo pháp luật Việt Nam thì chúng tôi muốn xin giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 26m2 cho mỗi gian kiot hay ko?

Ảnh minh họa

Trường hợp của bạn, Công ty luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau: Trường hợp này của bạn chúng tôi có thể tạm thời nhận định (từ thông tin bạn cung cấp) ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định tại điều 59 luật đất đai 2013 như sau:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.”
Như vậy, pháp luật về đất đai quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ có thẩm quyền cho thuê đất chứ không có thẩm quyền giao đất hay công nhận quyền sử dụng đất đối với kiot đã cho gia đình bạn thuê.

Theo quy định của pháp luật về đất đai không cấm gia đình bạn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho kiot kinh doanh (mặc dù thửa đất của bạn không được giao đúng thẩm quyền), lúc này nếu được thì người sử dụng đất được cấp theo trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền được quy định tại điều 23, nghị định 43/2014/NĐ- CP và đáp ứng các điều kiện sau:

- Thửa đất hiện tại gia đình đang sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Điều kiện này có thể hiểu đơn giản là: cơ quan cấp huyện, tỉnh có quy hoạch, kế hoạch đối với đất dùng làm kiot kinh doanh tại khu vực bạn đang sinh sống sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thửa đất phải được Ủy ban nhân dân xã xác nhận là không có tranh chấp và đã sử dụng ổn định lâu dài theo quy định pháp luật.

- Đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (đóng thuế hàng năm đầy đủ, hoàn thành việc trả tiền thuê kiot..)

- Bởi việc bạn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là từ đất sản xuất, thương mại, dịch vụ sang đất ở nên bạn phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định tại điều 57, luật đất đai 2013 thì khi chuyển mục đích sử dụng bạn phải có sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các điều kiện về diện tích tối thiểu được nhà nước công nhận để cấp giấy CNQSD đất.

Tư vấn bởi Công ty luật Bảo Chính

Tìm kiếm:✨

  • CNQSD, Cho thuê đất, Giao đất, Phần đất, Cơi nới, Thửa đất, Chứng nhận, Vốn đầu tư nước ngoài, Luật Đất đai 2013, Cấp huyện, Cấp tỉnh, Cấp xã, Quyền sở hữu, Định cư, Thẩm quyền, Gắn liền, Hộ gia đình, Công ích, Đóng thuế, Cho mượn