Sunday, November 3, 2019

Báo TNMT: Phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế biển tỉnh Thái Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/phe-duyet-quy-hoach-chung-khu-kinh-te-bien-tinh-thai-binh-295287.html

Theo đó, Khu Kinh tế biểnThái Bình có tính chất là một khu kinh tế tổng hợp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng Duyên hải bắc bộ; là một trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, bao gồm: kinh tế hàng hải, trung tâm công nghiệp, năng lượng, thương mại – dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản; là khu kinh tế với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Biển Đồng Châu,Thái Bình (ảnh minh họa)

Khu Kinh tế Thái Bình bao gồm 30 xã và 01 thị trấn thuộc 02 huyện ven biển là Thái Thụy và Tiền Hải. Mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực.

Đồng thời, xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình để trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, địa bàn có tính đột phá của tỉnh Thái Bình; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tận dụng được lợi thế, tiềm năng của khu vực về nguồn khí thiên nhiên và nguồn nguyên liệu, liên kết với các khu kinh tế, khu công nghiệp đã phát triển trong vùng đồng bằng sông Hồng; kết hợp phát triển các ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở những khu vực có chất lượng đất tốt, nguồn lợi thủy sản phong phú; phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của khu vực.

Bên cạnh đó, mục tiêu của Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 còn làm cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế.

Định hướng phát triển không gian của Khu kinh tế Thái Bình gồm có: Tổ chức các khu chức năng trong khu kinh tế với Trung tâm điện lực Thái Bình (Trung tâm nhiệt điện Thái Bình, khu điện gió), các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, các đô thị, các khu du lịch và dịch vụ tập trung, các khu dân cư nông thôn và nông nghiệp tập trung;

Định hướng kiến trúc, cảnh quan với vùng cảnh quan ven biển, vùng cảnh quan dọc các tuyến sông, vùng cảnh quan thị trấn Diêm Điền mở rộng, vùng cảnh quan khu du lịch Cồn Thủ, Cồn Vành, vùng cảnh quan thị trấn Tiền Hải mở rộng và đô thị Đông Minh, vùng cảnh quan đô thị Thụy Trường, Nam Phú, vùng cảnh quan các khu công nghiệp.

Đặc biệt, định hướng phát triển giao thông đường biển đã xác định đầu tư xây dựng cảng biển Thái Bình đủ năng lực tiếp nhận tàu biển có trọng tải lớn đến 50.000 DWT (phía biển), 5.000 DWT (phía trong sông) đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ quá trình hình thành và phát triển Khu kinh tế Thái Bình.

Tìm kiếm:✨

  • Khu kinh tế Thái Bình, Quyết định số 1486/QĐ-TTg, Cảng biển Thái Bình, Khu kinh tế, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Tiền Hải, Cồn Vành, Thụy Trường, Biển Đồng Châu, Nam Phú, Thái Bình, Đa ngành, Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp, Duyên hải, Khí thiên nhiên, Đa lĩnh vực, Cảnh quan, Ven biển