Sunday, November 3, 2019

Báo TNMT: Nghệ An: Hàng loạt doanh nghiệp vi phạm về PCCC

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt đơn vị, DN vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An phải ra văn bản nhằm chấn chỉnh công tác này.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/nghe-an-hang-loat-doanh-nghiep-vi-pham-ve-pccc-295279.html

Hàng loạt DN đang “đùa” với lửa

Công an tỉnh Nghệ An mới có Báo cáo số 313/BC-CAT-PC07-PV01 ngày 12/9/2019 về kết quả kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) các cơ sở trong Khu công nghiệp và cơ sở sả xuât, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư.

Theo đó, trong số liệu kiểm tra thực tế điều kiện an toàn PCCC và trong hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC thì gần như các dơn vị đều có khá nhiều vi phạm.

Có 43/43 đơn vị, Doanh nghiệp trong các KCN bị kiểm tra đều vi phạm về PCCC

Hầu hết các đơn vị đều có hàng chục lỗi vi phạm. Đơn cử như Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam ở KCN Bắc Vinh (TP Vinh) có đến 11 lỗi vi phạm. Đó là chưa nghiệm thu về PCCC; chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; chưa trang bị đầy đủ phương tiện cho Đội PCCC; chưa xây dựng phương án cứu hộ cứu nạn…

Hay như Công ty TNHH Đức Phong, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Nghi Phú (TP Vinh) cũng đang “sót” tới 14 hạng mục đảm bảo an toàn PCCC như không đảm bảo về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; không đảm bảo hệ thống thoát nạn; chưa thi công báo cháy tự động; chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC…

Đặc biệt, một đơn vị được cho là có thương hiệu và uy tín là Công ty TNHH MTV Masan MB tại KCN Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) cũng bị cơ quan chức năng chỉ ra là chưa trang bị đầy đủ phương tiện cho Đội PCCC cơ sở; lập chưa đầy đủ hồ sơ PCCC; chưa xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn.

Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam ở KCN Bắc Vinh có đến 11 lỗi vi phạm

Một đơn vị lớn khác là Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An ở CCN Nghi Phú (TP Vinh) cũng có 05 lỗi là hồ sơ PCCC chưa đầy đủ; chưa xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn; không đảm bảo về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; chưa trang bị đầy đủ phương tiện cho Đội PCCC cơ sở.

Ngoài ra, một số đơn vị như Công ty TNHH Matrix Vinh – KCN Bắc Vinh, ở xã Hưng Đông (TP Vinh) cũng có 10 lỗi vi phạm; Công ty CP Bao bì Vinh ở CCN Hưng Lộc (TP Vinh) cũng có 16 lỗi vi phạm; Công ty CP TM Ngọc Thạch, CCN Nghi Phú (TP Vinh) có 15 lỗi vi phạm; Công ty TNHH ÂN Trường Nguyên ở CCN Hưng Lộc (TP Vinh) có 16 lỗi vi phạm…

Công ty CP TM Ngọc Thạch, CCN Nghi Phú có 15 lỗi vi phạm

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn chỉ ra 43/43 đơn vị chưa trang bị đầy đủ phương tiện cho Đội PCCC; 43/43 đơn vị chưa xây dựng phương án cứu hộ cứu nạn; 32/43 đơn vị chưa mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; 31/43 đơn vị chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC; 31/43 đơn vị chưa thi công báo cháy tự động; 31/43 đơn vị không đảm bảo về hệ thống thoát nạn; 31/43 đơn vị không trang bị hoặc trang bị chưa đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ…

Cần tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Trước thực trạng trên, ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 7299/UBND-NC về việc tăng cường chấn chỉnh công tác phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao trong khu dân cư.

Đây là văn bản nhằm chấn chỉnh những tồn tại, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là tại các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, hạ tầng tại các khu công nghiệp; các cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư.

Công ty TNHH Matrix Vinh – KCN Bắc Vinh cũng có 10 lỗi vi phạm

UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực làm chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp chưa đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng trong quản lý cấp phép, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp phải chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để kịp thời phát hiện các công trình vi phạm.

Giao các Sở Xây dựng, KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng, cấp giấy phép đầu tư để các dự án, công trình đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp.

Chữa cháy tại nhà xưởng chế biến than sạch xuất khẩu ở KCN Tháp - Hồng - Kỷ vào sáng ngày 02/10/2019

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khởi công xây dựng khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và đi vào hoạt động khi chưa được kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; đôn đốc, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, thiết sót về phòng cháy chữa cháy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng, các đơn vị được giao quản lý nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu công nghiệp.

Đình Tiệp

Tìm kiếm:✨

  • CCN Hưng Lộc, Khu công nghiệp bắc vinh, TP Vinh, Công ty TNHH Đức Phong, Công ty TNHH Matrix Vinh, Thẩm duyệt, UBND Tỉnh Nghệ An, Kho hàng, Khu kinh tế, Phòng cháy chữa cháy, Chữa cháy, Khu công nghiệp nam cấm, Hưng Đông, Khu công nghiệp, Mua bảo hiểm, Công an tỉnh Nghệ An, Cụm công nghiệp, Thoát nạn, Chấn chỉnh, Cứu nạn