Saturday, November 2, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm

Trong 10 tháng qua, tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/toc-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-van-cham-20191102170429677.htm

Giải ngân vốn đầu tư công chậm sẽ làm cho các công trình, dự án thực hiện chậm dẫn đến nguồn vốn bị ứ đọng. Ảnh: TTXVN.

Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong 10 tháng qua hơn 213.919 tỷ đồng, đạt 49,83% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 54,69% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả trên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2018 đạt 56,24% kế hoạch Quốc hội giao và 57,93% kế hoạch của Thủ tướng).

Có 4 bộ, ngành và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%, trong đó, tỉnh Hưng Yên, Nam Định và Hội Nhà văn Việt Nam có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Đáng chú ý, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân đạt 100%.

Tuy nhiên vẫn còn 29 bộ, ngành và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (54%); trong đó, 15 bộ, ngành và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%. Một số bộ, cơ quan trung ương có kế hoạch vốn giao lớn nhưng có tốc độ giải ngân thấp như: Bộ Giao thông Vận tải đạt hơn 32% trong tổng số vốn hơn 25.000 tỷ đồng; Bộ Y tế giải ngân được hơn 26% trong tổng số vốn hơn 7.000 tỷ đồng…

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Để có cơ sở các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân những tháng còn lại của năm, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư. Tháo gỡ kịp thời các rào cản và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Giao, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2019. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương tại bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo đúng quy định tại các nghị quyết, kết luận của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất phương án xử lý đối với số vốn không có khả năng giao trong năm 2019 theo quy định, trước ngày 15/11/2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao sang cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trước đó từ ngày 15/10, Bộ Tài chính đã công bố số liệu giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên website của Bộ Tài chính tại địa chỉ: http://mof.gov.vn. Cứ 15 ngày, trên trang website này nêu 3 bộ, ngành và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân chậm nhất trong kỳ.

Minh Phương/Báo Tin tức

Tìm kiếm:✨

  • Nghị quyết số 94/NQ-CP, Giải ngân, Vốn đầu tư, Cơ quan trung ương, Vốn ngân sách, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng số vốn, Bộ kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Thấp hơn, Trung hạn, Hội nhà văn việt nam, Tiến độ, Ứ đọng, Bộ tài chính, Đẩy nhanh, Cùng kỳ, Ủy ban thường vụ quốc hội, Ngân sách nhà nước, Chậm