Sunday, November 3, 2019

Báo Tin Tức TTXVN: Chấm dứt các dự án chăn nuôi lợn không chấp hành quy định bảo vệ môi trường

Ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã ban hành văn bản thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Theo đó tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động đối với các dự án chăn nuôi lợn không chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/kinh-te/cham-dut-cac-du-an-chan-nuoi-lon-khong-chap-hanh-quy-dinh-bao-ve-moi-truong-20191104113048989.htm

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tồn tại như: nhiều trang trại nuôi lợn chưa chấp hành nộp phạt hoặc nộp chưa đủ tiền phạt; có 3 trang trại thả nuôi lợn chưa đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo quy định, thả nuôi trong giai đoạn xây dựng; nhiều trang trại không khắc phục hoặc không có khả năng khắc phục ô nhiễm…

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với việc các trang trại thả lợn nuôi khi trang trại chưa đủ điều kiện thả nuôi theo quy định (trong đó có cả việc chưa đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải) và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Đối với các trang trại không khắc phục hoặc không có khả năng khắc phục ô nhiễm: Sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư để khắc phục vi phạm môi trường mà các chủ đầu tư trang trại không có khả năng khắc phục thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định.

Đối với các trang trại đang xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đúng nội dung hồ sơ môi trường đã được duyệt trước khi đưa dự án vào vận hành thử nghiệm, yêu cầu các chủ đầu tư cam kết không được đưa vào nuôi thử nghiệm khi chưa hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư để khắc phục vi phạm môi trường và chấm dứt hoạt động đối với các dự án chăn nuôi lợn không chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và đã bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm nhiều lần nhưng vẫn chây ỳ, không khắc phục hoặc không có khả năng khắc phục theo quy định.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Nuôi lợn, Sở tài nguyên môi trường, Trang trại, Sở kế hoạch và đầu tư, Chăn nuôi, Lợn, Xử lý nước thải, Bảo vệ môi trường, Của dự án, Chây, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ỳ, Chấp hành, Nộp phạt, Tiền phạt, Chấm dứt, Thả, Ngừng, Ô nhiễm, Thẩm quyền