Friday, November 8, 2019

Báo Thanh Hóa: Xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt 3 năm 2019 cho 9 xã

Sáng 9 - 11, Hội đồng Thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) tỉnh (sau đây gọi tắt là 'Hội đồng thẩm định') đã tổ chức hội nghị để thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 3 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/xet-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi-dot-3-nam-2019-cho-9-xa/110094.htm

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì hội nghị.

Trong đợt xét này, 5 huyện (Nga Sơn, Thiệu Hóa, Như Thanh, Thạch Thành và Như Xuân) đã có tờ trình và hồ sơ đề xuất Hội đồng thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho 15 xã.

Đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh báo cáo mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của từng xã.

Trên cơ sở đó, đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn các xã hiện nay, phân tích những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại của từng xã. Qua đó, có 5 xã chưa đủ điều kiện cũng như các thủ tục liên quan nên các thành viên thống nhất chưa xét công nhận đạt chuẩn. 10 xã còn lại đủ điều kiện gồm: Thiệu Vận (Thiệu Hóa); Nga Bạch, Nga Thanh, Nga Thủy, Nga Tân, Nga Tiến và Nga Vịnh (Nga Sơn); Yên Lạc, Phúc Đường, Xuân Phúc (Như Thanh). Tuy nhiên gần đây, một số công dân xã Nga Vịnh có đơn phản ánh về những tồn tại trên địa bàn nên các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất tạm thời chưa xét công nhận cho xã Nga Vịnh lần này, chờ xác minh.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh phát biểu.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 3, năm 2019.

Lãnh đạo Sở Y tế - ngành thành viên của Hội đồng thẩm định, phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy - ngành thành viên Hội đồng thẩm định, nêu quan điểm về các nội dung liên quan.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã giao Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh tiếp tục rà soát lại các tiêu chí của các xã, nhất là đánh giá chính xác sự hài lòng của người dân. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan và huyện Nga Sơn, đến làm việc, xác minh trực tiếp tại xã Nga Vịnh về các vấn đề phản ánh của một số công dân liên quan đến các tiêu chí NTM.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, triển khai các giải pháp phù hợp với từng địa phương để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân, xây dựng NTM bền vững. Bên cạnh đó, cần quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn, xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tiếp theo.

Lê Đồng

Tìm kiếm:✨

  • Nga Vịnh, Nguyễn Đức Quyền, NTM, Phúc Đường, Nga Thủy, Nga Sơn, Thiệu Vận, Nga Bạch, Nga Tân, Thiệu Hóa, Lê Đức Giang, Nga Thanh, Nga Tiến, Như Thanh, Xuân Phúc, Điều phối, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Như Xuân, Yên Lạc, Thẩm định