Sunday, November 3, 2019

Báo Thanh Hóa: Xã Luận Thành phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở

Với phương châm 'dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra', cấp ủy, chính quyền xã Luận Thành (Thường Xuân) đã và đang thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/xa-luan-thanh-phat-huy-quy-che-dan-chu-o-co-so/109816.htm

Tuyến đường hoa do chi hội phụ nữ thôn Cao Tiến tự quản.

Thôn Cao Tiến có 340 hộ dân, với 1.210 nhân khẩu, trong đó, đồng bào Thái, Mường chiếm khoảng 75%. Vốn là thôn miền núi có xuất phát điểm thấp nên nhiều năm về trước kinh tế - xã hội và đời sống người dân địa phương tương đối khó khăn. Đáng nói hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Trên tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm gần đây, nhiều tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng và nhà văn hóa thôn được nâng cấp và làm mới. Cách đây khoảng 5 năm, tuyến đường vào xóm 1 và xóm 2 thôn Cao Tiến chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, lầy lội người dân đi lại khó khăn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, chi bộ thôn đã tổ chức các cuộc họp để triển khai sâu rộng chủ trương làm đường giao thông nông thôn đến nhân dân. Sau nhiều cuộc họp, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Cao Tiến đã bàn bạc, thống nhất lựa chọn nội dung làm đường giao thông nội thôn; đồng thời, đề ra mức đóng góp 200 nghìn đồng/khẩu. Đến nay, trong tổng số 5km đường giao thông nội thôn đã có hơn 3km được bê tông hóa, 2km trải đá cấp phối, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thông thương kinh tế, giao lưu văn hóa. Đồng chí Hà Thị Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cao Tiến, cho biết: “Cùng với công tác tuyên truyền, chi bộ thôn còn công khai rộng rãi các kế hoạch, chủ trương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo của Trung ương... đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi vậy, những vấn đề liên quan đến phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng ở thôn đều do người dân bàn bạc, lựa chọn”.

Song song với đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở còn được MTTQ xã Luận Thành triển khai thông qua hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền địa phương với nhân dân. Trong 9 tháng năm 2019, MTTQ xã đã tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân. Qua các cuộc đối thoại đã có 47 ý kiến của nhân dân, với 10 nội dung được chủ tịch UBND xã chỉ đạo giải quyết. Qua đối thoại, người đứng đầu chính quyền xã không chỉ nắm bắt tâm tư, tình cảm, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân, mà còn thể hiện tinh thần “gần dân, sát dân và trọng dân”.

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, xã Luận Thành đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng NTM, xã đã huy động hơn 194,4 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, nguồn vốn huy động từ nhân dân đóng góp hơn 119,6 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và huyện. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền xã cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ những hình thức tổ chức sản xuất và cơ cấu kinh tế hợp lý, đời sống nhân dân trong xã đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,08 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,02%.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Luận Thành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở bằng việc công khai, minh bạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo để nhân dân biết và giám sát.

Bài và ảnh: Trần Thanh

Tìm kiếm:✨

  • QCDC, Luận Thành, NTM, Hà Thị Thủy, Thường Xuân, Cấp phối, Nông thôn, Dân chủ, Hỗ trợ phát triển, Quy chế, Chi bộ, Làm đường, Thông thương, Đường giao thông, Nguyện vọng chính đáng, Giảm nghèo, Đường đất, Mặt trận tổ quốc việt nam, Cấp ủy, Nội đồng