Saturday, November 9, 2019

Báo Thanh Hóa: Về thăm thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh

Những ngày này, có dịp về thăm thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) đi trên trục đường chính vào thôn, chúng tôi như lạc vào khu du lịch đồng quê với đường nội thôn được thảm bê tông rộng rãi, sạch sẽ, hai bên đường nhà cao tầng mọc lên san sát, ngập tràn sắc hoa, minh chứng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân nơi đây.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/ve-tham-thon-nong-thon-moi-kieu-mau-dau-tien-cua-tinh/110112.htm

Đường giao thông thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân).

Ông Nguyễn Thế Huy, trưởng thôn Xuân Lập, cho biết: Thôn có 318 hộ, 1.308 nhân khẩu với 3 dân tộc Kinh, Mường, Thái cùng sinh sống. Năm 2015, xã Ngọc Phụng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đến tháng 7-2019, thôn Xuân Lập được tỉnh chọn là 1 trong 3 thôn đầu tiên của tỉnh xây dựng thí điểm “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”. Đây là vinh dự, nhưng cũng là khó khăn không nhỏ của thôn Xuân Lập nói riêng và xã Ngọc Phụng nói chung. Xác định rõ điều đó, ban phát triển thôn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chung tay xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân. Xác định xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, thôn đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, thôn đã xây dựng được 5.000m2 trồng rau an toàn trong nhà lưới, với 10 hộ tham gia; 1,8 ha mô hình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, với 12 hộ tham gia; mô hình trồng ớt xuất khẩu, trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng, thanh long ruột đỏ, nhãn lồng, bưởi Diễn, chuối tiêu hồng... Diện tích đồng ruộng đã được quy hoạch, tạo thành cánh đồng mẫu lớn thuận lợi cho việc đưa máy móc để áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tiến tới CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Ngoài phát triển nông nghiệp, thôn vận động nhân dân phát triển ngành nghề dịch vụ, hiện tại thôn có 4 công ty, doanh nghiệp, 1 HTX dịch vụ nông nghiệp, 61 cơ sở kinh doanh cá thể đang hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm cho gần 200 lao động trong thôn.

Thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã, thôn Xuân Lập đã lồng ghép các chương trình, vận động nhân dân tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí. Sau hơn 2 năm, thôn Xuân Lập đã huy động được tổng nguồn lực gần 17 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp, nâng cấp nhà ở trên 15 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn trên, thôn đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, như: Đường giao thông, xây dựng chợ, nâng cấp nhà văn hóa thôn, lắp hệ thống đường điện chiếu sáng, chỉnh trang nhà ở dân cư... đáp ứng nhu cầu của người dân. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 45,5 triệu đồng/năm, dự kiến năm 2019 đạt 51,533 triệu đồng, thôn không còn hộ nghèo.

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn, đến tháng 9-2019, thôn Xuân Lập đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Khắc Công

Tìm kiếm:✨

  • Thôn Xuân Lập, NTM, Ngọc Phụng, CNH, Kiểu mẫu, Thường Xuân, Nguyễn Thế Huy, Nông thôn, Vận động nhân dân, Mọc lên, Đồng quê, San sát, Tạp, Dân tộc Kinh, Kim Hoàng, Ấm no, Chuối tiêu, Lạc vào, Nhãn lồng, Nhà cao tầng