Saturday, November 9, 2019

Báo Thanh Hóa: Những đóng góp của phụ nữ trong bảo vệ môi trường

Phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen của các thành viên trong gia đình, trong đó có ý thức chung tay bảo vệ môi trường. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua về bảo vệ môi trường, như: 'Phụ nữ Thanh Hóa chung tay bảo vệ môi trường', phụ nữ Thanh Hóa thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình '5 không, 3 sạch'... từ các phong trào trên, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị đạt hiệu quả thiết thực.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/moi-truong/nhung-dong-gop-cua-phu-nu-trong-bao-ve-moi-truong/110118.htm

Gia đình chị Lưu Thị Mai, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) tận dụng phế thải dây lạt buộc đan làn đựng đồ, giúp hạn chế xả rác thải nhựa.

Để thực hiện có hiệu quả, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú nhằm giúp chị em hiểu rõ, hiểu đúng và tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, của từng địa phương nói riêng về công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, đề tài khoa học, dự án góp phần bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội thực hiện có hiệu quả các đề án: “Duy trì, nhân rộng mô hình câu lạc bộ (CLB) 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020” tại 220 xã đặc biệt khó khăn của 22 huyện. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.107 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Khôi phục và phát triển nghề trồng và chế biến dong riềng truyền thống theo chuỗi giá trị tại huyện Cẩm Thủy” với quy mô 20 ha; “Cải thiện vệ sinh cộng đồng tại các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020”, các cấp hội đã hỗ trợ xây 2.700 nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, nhiều mô hình bảo vệ môi trường được các cơ sở hội duy trì và nhân rộng, như: “Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường” được 1.000 km đường hoa; CLB “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ”; 1.333 “Ngõ tự quản về vệ sinh môi trường”, 20 HTX dịch vụ môi trường do phụ nữ làm chủ; chăn nuôi trên đệm lót sinh học; tổ hợp tác, tổ liên kết, HTX sản xuất rau an toàn; thu gom, phân loại rác thải tại gia đình, “Nhà sạch - vườn mẫu”... Các đề tài, mô hình trên đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao nhận thức và hành động cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều tổ chức hội có cách làm hay, linh hoạt và duy trì hoạt động các mô hình thiết thực, như: “Ngõ sạch bờ rào đẹp” (Như Xuân), “Hàng rào xanh, chỉnh trang đô thị” (Ngọc Lặc); Thùng rác gia đình tại phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa); xử lý rơm, rạ làm phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Đông Sơn)...

Việc thành lập và duy trì hoạt động các mô hình trên không chỉ có ý nghĩa xã hội mà còn mang lại lợi ích kinh tế, bảo vệ sức khỏe cho hội viên và các thành viên trong gia đình. Các cấp hội đã hỗ trợ sửa và xây mới 295 nhà tắm; 1.258 gia đình khoan giếng có bể lọc, đào mới 2.711 giếng, xây 1.205 công trình vệ sinh liên hoàn (giếng khoan, nhà tắm, hố xí tự hoại), dọn vệ sinh 6.354 km đường làng, ngõ xóm, trồng thêm 6.609 cây xanh ở các nơi công cộng, động viên hội viên 11 huyện miền núi phối hợp thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, không đốt phá nương rẫy, trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Sau nhiều năm nỗ lực chung sức bảo vệ môi trường, nhiều điểm nóng về môi trường đầy rác nay đã được thay thế bằng tuyến đường hoa, cây cảnh; nhiều chuồng trại trong khu dân cư được di rời ra xa có hố chứa xử lý rác thải... có vai trò đóng góp quan trọng của hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Bài và ảnh: Lê Hà

Tìm kiếm:✨

  • Hội liên hiệp phụ nữ, LHPN, Nghị quyết số 05-NQ/TU, Lưu Thị Mai, Hố xí tự hoại, Hội viên, Xây dựng gia đình, Quảng Hưng, Chung tay, Bể lọc, Dong riềng, Phong trào thi đua, Hội phụ nữ, Bảo vệ môi trường, Bờ rào, Giếng, Như Xuân, Đốt phá, Phú Sơn, Cẩm Thủy