Saturday, November 2, 2019

Báo Thanh Hóa: Huyện Hậu Lộc gấp rút thi công các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế bứt phá đi lên, xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững. Huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch và căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Rà soát và xác định các dự án trọng điểm, bức xúc để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài. Chủ động đấu mối với các ngành, các cấp để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt, các công trình dở dang nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, tạo điều

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-hau-loc-gap-rut-thi-cong-cac-du-an-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi/109796.htm

Công trình kè sông Trà Giang đã cơ bản hoàn thành.

UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn chủ động khắc phục khó khăn, huy động tối đa nguồn lực hiện có để đầu tư xây dựng các công trình có tính cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh nên tình hình kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực đầu tư xây dựng nói riêng trên địa bàn tiếp tục ổn định và có sự phát triển. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (thuộc UBND huyện Hậu Lộc) đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, xe máy chuyên dùng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm.

Để tạo điều kiện cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tham mưu cho UBND huyện Hậu Lộc (chủ đầu tư) thành lập 7 hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB; phối hợp với các xã, thị trấn liên quan làm tốt công tác bồi thường GPMB. Đồng thời, phân công cán bộ, kỹ sư lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục các công trình, dự án, đã yêu cầu một số nhà thầu phá bỏ một số vị trí công trình thi công không đảm bảo chất lượng, thi công đúng thiết kế mới cho triển khai các phần việc tiếp theo. Đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, ban yêu cầu phải có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, huy động xe máy, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công bù khối lượng cho một số thời điểm làm chậm.

Kết quả, trong các tháng vừa qua, một số công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản,... trên địa bàn đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điển hình như các dự án có sử dụng vốn ngân sách tỉnh, huyện, gồm: Dự án nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ xã Đại Lộc đến xã Liên Lộc); nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ cầu Hà Phấn, đến thôn Cách (xã Tuy Lộc, Hậu Lộc); dự án chỉnh trang vỉa hè đường thị trấn Hậu Lộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2; kiên cố kênh thôn Đông Hòa đi cống Hầm (xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc)... Đến thời điểm đầu tháng 11-2019, nhiều dự án khối lượng đã thực hiện đạt trên 90% so với giá trị hợp đồng. Trên hiện trường các dự án, công trình, các đơn vị đã và đang triển khai các giải pháp gấp rút thi công như kè sông Trà Giang (đoạn từ Tòa án Nhân dân huyện đến Trường THPT Đinh Chương Dương); Nghĩa trang Liệt sĩ Hoa Lộc; tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả sông De (xã Hải Lộc)... phấn đấu đến tháng 12-2019 hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư phục sản xuất và dân sinh trên địa bàn.

Tuy nhiên, tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn huyện Hậu Lộc vẫn còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong thực hiện GPMB và có thời điểm nhà thầu chưa tập trung huy động các nguồn lực lên công trường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Do năng lực tư vấn thiết kế còn hạn chế đã dẫn đến một số công trình do các xã làm chủ đầu tư phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Điển hình như công trình: Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Chí Hiền, xã Hòa Lộc, Trường Mầm non xã Đa Lộc, Khu hạ tầng xã Mỹ Lộc...

Những tháng cuối năm 2019, huyện Hậu Lộc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn lực và tăng thu ngân sách; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và hợp tác đầu tư của doanh nghiệp huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt danh mục theo chủ trương của UBND tỉnh. Cụ thể như hệ thống thủy lợi sông Lèn; cụm công nghiệp làng nghề xã Tiến Lộc; Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân nữ xã Hoa Lộc; cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 10 (tại ngã tư thị trấn Hậu Lộc) với đường tỉnh 526; nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 526 B (Hậu Lộc đi Quán Dốc); xây dựng và khai thác hạ tầng cụm công nghiệp nghề cá xã Hòa Lộc... Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành xây dựng các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Hậu Lộc.

Bài và ảnh: Thùy Dương

Tìm kiếm:✨

  • Hậu lộc, UBND huyện Hậu Lộc, Thị trấn Hậu Lộc, Nguyễn Chí Hiền, THPT Đinh Chương Dương, Tiến độ thi công, Liên Lộc, Hòa Lộc, Quốc lộ 10, Gấp rút, Sông Lèn, Tuy Lộc, Cấp vốn, Hải Lộc, Tiến Lộc, Giải phóng mặt bằng, Cụm công nghiệp, Nhà thầu, Dự án trọng điểm, Dở dang