Saturday, November 9, 2019

Báo Thanh Hóa: Huyện Cẩm Thủy tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản

Tính đến tháng 10-2019, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có 14 doanh nghiệp đang được cấp phép khai thác khoáng sản, trong đó có 10 doanh nghiệp chế biến đá, 4 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, những năm gần đây, huyện Cẩm Thủy đã có nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện. Vì vậy, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-cam-thuy-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san/110116.htm

Hoạt động khai thác cát tại Công ty Thọ Nam Sơn ở xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy).

Để các doanh nghiệp hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đúng theo quy định của pháp luật, hằng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Thủy đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của Luật Khoáng sản; phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, hằng năm UBND huyện Cẩm Thủy phối hợp với thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), UBND các xã, thị trấn có đơn vị khai thác khoáng sản thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện việc khai thác khoáng sản trái phép hoặc không đúng với các quy định, quy trình khai thác của dự án. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã tiến hành 5 đợt kiểm tra tại 11 đơn vị đang hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn. Hầu hết các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản, môi trường, đất đai hiện hành; thực hiện đầy đủ việc ký quỹ bảo vệ môi trường, lập thiết kế mỏ và phê duyệt theo thẩm quyền; xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị theo quy định cho các công trình khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác đúng thiết kế phê duyệt; đầu tư xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý môi trường theo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường...

Do làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, những năm gần đây trên địa bàn huyện Cẩm Thủy không để xảy ra hiện tượng khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản trái phép. Các đơn vị được phép khai thác, kinh doanh khoáng sản cơ bản chấp hành tốt các quy định trong khai thác, phương án khai thác, cắm mốc giới và khép góc mỏ đầy đủ; khai thác đúng vị trí mỏ được cấp, đăng ký và thực hiện đúng thời gian khai thác trong ngày, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường...

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp đang được phép hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn trong quá trình khai thác vẫn còn một số thiếu sót, như: Chưa trang bị và thực hiện an toàn lao động tại khu vực khai thác, các bảng nội quy, quy chế về an toàn lao động tại các khu vực khai thác, chế biến còn thiếu; công nhân, người lao động trong doanh nghiệp chưa thường xuyên được tập huấn về an toàn lao động...

Thời gian tới, huyện Cẩm Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, chế biến khoáng sản; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Khoáng sản.

Bài và ảnh: Khắc Công

Tìm kiếm:✨

  • Luật Khoáng sản, Cẩm Thủy, UBND huyện Cẩm Thủy, Khoáng sản, Khai thác tài nguyên, An toàn lao động, Nền nếp, Phòng Cảnh sát môi trường, Cẩm Bình, Quản lý nhà nước, Tài nguyên, Ký quỹ, Cắm mốc, Chế biến, Bảo vệ môi trường, Trái phép, Thực hiện đúng, Nội quy, Xử lý nghiêm, An ninh trật tự