Tuesday, November 5, 2019

Báo Thanh Hóa: Công bố dự thảo kết quả rà soát thanh tra, thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước tại 4 huyện

Trong hai ngày 4 và 5-11-2019, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại các huyện Như Xuân, Nông Cống, Yên Định, Thiệu Hóa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/noi-chinh/cong-bo-du-thao-ket-qua-ra-soat-thanh-tra-thuc-hien-kien-nghi-cua-kiem-toan-nha-nuoc-tai-4-huyen/109895.htm

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân.

Qua rà soát cho thấy cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán. Một số đơn vị như Như Xuân, Yên Định... đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thanh tra, phòng chống tham nhũng hàng năm, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, thu và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, thực hiện các chương trình mục tiêu...; chú trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy Nông Cống phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả công tác thanh tra đã góp phần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, còn có sự chồng chéo trong thực hiện các cuộc thanh tra; một số kết luận thanh tra phát hiện sai phạm nhưng chưa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; việc thực hiện một số kết luận thanh tra, kiểm toán chưa kịp thời, nhất là khắc phục sai phạm về kinh tế. Có địa phương như huyện Nông Cống trong 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 không tổ chức được cuộc thanh tra kinh tế - xã hội nào... Các dự thảo báo cáo kết quả rà soát đã kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu sai phạm; đồng thời yêu cầu xem xét những vụ việc sai phạm nhưng kết luận thanh tra chưa đúng với tính chất, mức độ.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Bí thư Huyện ủy Yên Định phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nghiêm túc tiếp thu nội dung dự thảo báo cáo kết quả rà soát và ý kiến góp ý của đoàn công tác để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới; đồng thời giải trình, kiến nghị một số vấn đề còn vướng mắc tại địa phương.

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ rõ. Tập trung chỉ đạo, có biện pháp xử lý dứt điểm các sai phạm về kinh tế, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo các kết luận thanh tra. Đối với một số vụ việc phức tạp, sai phạm lớn như tại UBND thị trấn Thống Nhất, UBND xã Yên Giang (Yên Định), yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài; nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, không để bị động, đột xuất, bất ngờ; xây dựng kế hoạch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để kinh tế - xã hội phát triển và góp phần vào thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việt Linh

Tìm kiếm:✨

  • Võ Duy Sang, Huyện ủy Nông Cống, UBND xã Yên Giang, Huyện ủy Yên Định, Như Xuân, Yên Định, Nội chính, Kiểm toán nhà nước, Nông Cống, Nguyễn Quốc Tiến, Đầu Thanh Tùng, Huyện ủy Như Xuân, Thiệu Hóa, Khiếu nại, Tố cáo, Ban thường vụ, Tỉnh ủy, Công dân, Kiểm toán, Dự thảo