Monday, November 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: THU HỒI ĐẤT TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CẦN LẮNG NGHE NGUYỆN VỌNG CỬ TRI

Nhiều hộ dân có đất bị thu hồi nằm trong Dự án Khu đô thị số 1, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã gửi đơn thư đến truyền hình Quốc hội Việt Nam kiến nghị về việc chính quyền TP Sơn La liên tục ra các văn bản thu hồi đất kiểm đếm, giải phóng mặt bằng để giao cho doanh nghiệp xây dựng khu đô thị, tổ chức phân lô, bán nền kết hợp trung tâm thương mại khi chưa có sự đồng thuận của bà con.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/11/thu-hoi-dat-trien-khai-cac-du-an-can-lang-nghe-nguyen-vong-cu-tri/277996

Tìm kiếm:✨

  • Khu đô thị số 1, Chiềng Sinh, Quốc hội việt nam, Phân lô, Đơn thư, Sơn La, Giải phóng mặt bằng, Cử tri, Sự đồng thuận, Kiểm, Nguyện vọng, Khu đô thị, Lắng nghe, Trung tâm thương mại, Đếm, Thu hồi, Bà con, Hộ dân, Kiến nghị, Truyền hình