Sunday, November 3, 2019

Báo Quốc Hội TV: KHÁNH HÒA ĐẨY MẠNH KIỂM TRA GIÁM SÁT MUA BÁN ĐIỆN

Nhằm đảm bảo hoạt động mua bán điện và sử dụng điện được công khai, minh bạch, điện lực Khánh Hòa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm sử dụng điện trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/11/khanh-hoa-day-manh-kiem-tra-giam-sat-mua-ban-dien/277745

Tìm kiếm:✨

  • Điện lực Khánh Hòa, Khánh Hòa, Mua bán, Điện, Minh bạch, Đẩy mạnh, Giám sát, Công khai, Kịp thời, Vi phạm, Trên địa bàn