Friday, November 8, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) – THU HÚT NGUỒN LỰC XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG QUỐC GIA

Quy định chi tiết cho hoạt động PPP mới chỉ dừng ở cấp nghị định, dẫn đến khung pháp lý không ổn định, liên tục phải điều chỉnh, gây nhiều bất lợi cho cả phía nhà nước và doanh nghiệp khi thực hiện các dự án PPP có quy mô đầu tư lớn, dài hạn. Trong bối cảnh này, việc ban hành một đạo luật riêng để bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tránh tình trạng 'vay mượn' quy định của các pháp luật khác trong quá trình áp dụng là cần thiết.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/tu-nghi-truong-den-cuoc-song/2019/11/dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tuppp%E2%80%93-thu-hut-nguon-luc-xa-hoiphat-trien-ha-tang-quoc-gia/277914

Tìm kiếm:✨

  • PPP, Công tư, Tính đặc thù, Đạo luật, Vay mượn, Tránh tình trạng, Đối tác, Dự án, Hạ tầng, Bất lợi, Nguồn lực, Dài hạn, Hình thức, Nghị định, Pháp lý, Đầu tư, Quy mô, Nhà nước, Ban hành, Bảo đảm