Sunday, November 10, 2019

Báo PLO: Vụ 'đòi đền cánh tay': gian nan chờ bồi thường

Triều cường cao, Cảnh sát ra sức xây hẻm bê tông cho dân; Vụ 'đòi đền cánh tay': gian nan chờ bồi thường, là những thông tin có trong chương trình Luật & Cuộc Sống ngày 11-11.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/luat-va-cuoc-song/vu-doi-den-canh-tay-gian-nan-cho-boi-thuong-869464.html

Tìm kiếm:✨

  • Gian nan, Triều cường, Đền, Cánh tay, Ra sức, Bồi thường, Bê tông, Đòi, Xây, Luật, Cảnh sát