Sunday, November 3, 2019

Báo PLO: Tháo dỡ khẩn cấp lô E chung cư nghiêng 518 Võ Văn Kiệt

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về phá dỡ khẩn cấp công trình lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 do bị nghiêng, lún.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/thao-do-khan-cap-lo-e-chung-cu-nghieng-518-vo-van-kiet-867984.html

UBND TP giao UBND quận 1 tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án phá dỡ khẩn cấp cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 (đơn vị chỉ định thầu phá dỡ). Đồng thời thông báo cho các chủ sở hữu về kết quả kiểm định do Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng thực hiện, công khai phương án, tiến độ thực hiện phá dỡ để các chủ sở hữu biết.

UBND TP cũng giao UBND quận 1 chủ trì việc xử lý trách nhiệm, hướng dẫn về thỏa thuận, bồi thường thiệt hại đối với việc xảy ra sự cố công trình.

Đối với việc xây dựng lại chung cư, UBND TP giao UBND quận 1 tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng mới lô E chung cư 518 đường Võ Văn Kiệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ theo nội dung phân cấp ủy quyền của UBND TP.

Trước đó, cuối tháng 1-2019, Sở Xây dựng TP cho biết khi kiểm định nền móng lô E của chung cư này bị nghiêng 45 cm.

KIÊN CƯỜNG

Tìm kiếm:✨

  • Cầu Kho, Phá dỡ, Đường Võ Văn Kiệt, Nghiêng, Chỉ định thầu, Lún, Tháo dỡ, Khẩn cấp, Chung cư, Xây dựng lại, Bồi thường thiệt hại, Kiểm định, Chủ sở hữu, Nền móng, Ủy ban nhân dân thành phố, Phân cấp, Thẩm định, Đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng, Ủy quyền