Tuesday, November 5, 2019

Báo PLO: Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo thanh toán cho nhà đầu tư

Vướng mắc trong thủ tục giải ngân từ kế hoạch vốn đã bố trí cho Bộ GTVT để thanh toán cho nhà đầu tư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/da-nang-de-nghi-thu-tuong-chi-dao-thanh-toan-cho-nha-dau-tu-868487.html

Ngày 6-11, theo nguồn tin, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có báo cáo phúc đáp Văn phòng Chính phủ về vướng mắc trong thanh toán đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn TP này.

Cụ thể là việc “nợ” tiền nhà đầu tư dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư (Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam-PV).

Dự án này đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án điều chỉnh tại quyết định số 2720 năm 2014 theo hình thức hợp đồng BT với giá trị hợp đồng dự án là 2.379 tỉ đồng. Do đó, Đà Nẵng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về phương án thanh toán cho nhà đầu tư.

Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế lúc được xây dựng. Ảnh: LÊ PHI.

Trước đó, Bộ KH&ĐT đã có quyết định 23 ngày 9-1-2019 giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương của bộ GTVT, trong đó bố trí gần 32,9 tỉ đồng để thanh toán cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

“Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT sớm hoàn tất thủ tục và thanh toán cho nhà đầu tư trong năm 2019. Trường hợp có vướng mắc, tổng hợp đề xuất phương án triển khai, giải pháp tháo gỡ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương thực hiện”, báo cáo nêu rõ.

Cầu vượt Ngã ba Huế đã đưa vào sử dụng từ năm 2015. Ảnh: LÊ PHI.

Còn phần kinh phí 521 tỉ đồng được bố trí từ 10% dự phòng vốn trung ương giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp các bộ ngành sớm hoàn tất các thủ tục để phân bổ vốn chi tiết và thanh toán toàn bộ trong năm 2020 nhằm giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư.

Phần kinh phí còn lại khoảng 1.825 tỉ đồng, TP đề nghị Thủ tướng xem xét bố trí thanh toán cho dự án từ nguồn vốn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương của cả nước trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Việc phúc đáp này là sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ từ báo cáo của Bộ Tài chính, văn bản của nhà đầu tư.

LÊ PHI

Tìm kiếm:✨

  • Ngã Ba Huế, Giải ngân, Vốn ngân sách, Phúc đáp, Trung hạn, Chung vốn, Nút giao thông, Bộ KH, Văn phòng chính phủ, Bộ giao thông vận tải, Vướng mắc, Dự án, Nguồn vốn, Phân bổ, Thanh toán, Cầu vượt, Bố trí, Vốn, Dự phòng, Nhà đầu tư