Sunday, November 3, 2019

Báo PL&XH: Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng tại Kon Plong

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Konplông là Doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ-UB, ngày 30-10-1996 của UBND tỉnh Kon Tum. Công ty hiện đang quản lý 55.403,57ha rừng và đất rừng nằm trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Kon Plong. Chính điều này, công tác tuần tra, bảo vệ rừng đang được siết chặt tại các tiểu khu rừng Kon Plong.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/tang-cuong-cong-tac-tuan-tra-bao-ve-rung-tai-kon-plong-168532.html

Nhận định điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương khó khăn, đời sống người dân còn nghèo, trình độ dân trí hạn chế đã ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Diện tích rừng rộng lớn, sức ép dân số và nhu cầu sử dụng đất gia tăng áp lực lên công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Do đời sống của người dân địa phương và cộng đồng dân cư sống gần rừng phụ thuộc chủ yếu vào rừng. Trong khi đó các cơ chế, chính sách về giải quyết nhu cầu gỗ làm nhà; quy hoạch vùng canh tác ngương rẫy cho người dân chưa được thực hiện nên vẫn còn tình trạng người dân phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái phép.

Công tác vận động, tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng tại các tiểu khu rừng thuộc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong.

Triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án nêu trên, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng – Phòng chống chặt chữa cháy rừng (QLBVR – PCCCR).

Tính từ đầu năm đến nay đơn vị đã tổchức tuyên truyền trực tiếpđược 348 cuộc với 16.127 lượt người nghe; Rà soát đóng mới được 30 bảng tam giác cấm lửa; 40 bảng rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; 10 bảng cấm chăn thả gia súc; in bản đồ phòng cháy chữa cháy rừng cấp công ty và cấp lâm trường. Tổng kinh phí thực hiện là 60.520.000 đồng (gồm hỗ trợ cho lực lượng thôn, xã cùng tham gia; hỗ trợ cho người dân tham dự).Trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các Sở, ngành; Huyện ủy, UBND huyện Kon Plong đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng và phát triển rừng theo chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng được đơn vị chú trọng thực hiện. Trên cơ sở các nguồn thu đơn vị đã đẩy mạnh khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư trên địa bàn việc này đã hạn chế đáng kể tình trạng người dân địa phương sống gần rừng, trong rừng phát nương làm rẫy, chặt phá rừng trái phép. Việc giao khoán bảo vệ rừng đã giải quyết công ăn, việc làm; tạo thêm thu nhập cho người dân trên địa bàn góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của huyện nhà.

Việc phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành trên địa bàn huyện; các đơn vị chủ rừng giáp ranh trong công tác vận động tuyên truyền về QLBVR-PCCCR; tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, phá rừng làm nương rẫy, vận chuyển lâm sản trái phép đã nâng cao được hiệu quả công tác QLBVR.

Công tác quản lý bảo vệ rừng nhìn chung đã làm tốt, tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật về QLBVR như phát nương làm rẫy, khai thác trái phép (người dân có vẫn lén lút vào rừng xẻ gỗ làm nhà phục vụ nhu cầu thiết yếu) vẫn còn diễn ra, kể cả diện tích đã giao khoán cho người dân QLBVR.

Công tác vận động, tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Các hình thức tuyên truyền chưa đa dạng và phong phú nên không gây được sự chú ý của người dân.Việc phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành trên địa bàn huyện; các đơn vị chủ rừng giáp ranh trong công tác vận động tuyên truyền về QLBVR; tuần tra, truy quét quản lý bảo vệ rừng đôi lúc chưa nhất quán.Cơ sở hạ tầng, phương tiện chuyên dụng và các công cụ hỗ trợ phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng còn sơ xài, nhất là những phương tiện mang tính chuyên dụng cao.

PV

Tìm kiếm:✨

  • QLBVR, Kon Plông, UBND huyện Kon Plong, Phát nương, UBND tỉnh Kon Tum, PCCCR, Giao khoán, Làm rẫy, Nương rẫy, Đốt rừng, Lâm sản, Đất rừng, Truy quét, Tiểu khu, Tuần tra, Khai thác rừng, Rừng, Lâm trường, Phá rừng, Chặt phá rừng