Friday, November 1, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Điện Biên: Dự án đường Phì Nhừ - Chiềng Sơ chưa GPMB xong đã thi công!

Dự án đường Phì Nhừ - Chiềng Sơ điều chỉnh 3 lần, tăng 3,742 tỷ đồng (từ 28,720 tỷ đồng lên 32,462 tỷ đồng).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dien-bien-du-an-duong-phi-nhu--chieng-so-chua-gpmb-xong-da-thi-cong-d110281.html

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 của tỉnh Điện Biên. Qua kiểm toán, cơ quan này đã chỉ rõ môt số tồn tại trong việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ảnh minh họa.

Như, Dự án đường Phì Nhừ - Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông, Điện Biên) điều chỉnh 3 lần, tăng 3,742 tỷ đồng (từ 28,720 tỷ đồng lên 32,462 tỷ đồng);

Cơ quan Kiểm toán cũng chỉ rõ, Đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế dự án năng lực hạn chế, phải bổ sung khối lượng thi công, điều chỉnh quy mô, tổng dự toán được lập, thẩm định và phê duyệt bao gồm cả chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là không phù hợp quy định.

Nghiêm trọng hơn, Dự án đường Phì Nhừ - Chiềng Sơ chưa giải phóng xong mặt bằng đã được chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công. Nhà thầu tư vấn dự án không tổ chức thực hiện giám sát tác giả. Chủ đầu tư dự án không lập Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công.

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông đương nhiệm là ông Bùi Ngọc La.

Điều đáng lạ là dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 10/2009 nhưng đến năm 2010, 2011 chủ đầu tư, Sở TN&MT mới trình UBND tỉnh thu hồi đất bổ sung để xây dựng công trình; Phương án đền bù giải phóng mặt bằng được Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chưa logic về thời gian thực hiện dự án (hoàn thành năm 2009 nhưng phương án đền bù bổ sung đến năm 2011, 2012 mới được lập và thẩm định, phê duyệt…).

Nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư là do các dự án không bố trí được nguồn vốn, điều chỉnh bổ sung thiết kế, công tác giải phóng mặt bằng khó khăn làm kéo dài thời gian thi công, phát sinh các chi phí xây lắp, đền bù giải phóng mặt bằng.

Cơ quan kiểm toán cũng đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo UBND huyện Điện Biên Đông, chỉ đạo Ban quản lý dự án, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến các tồn tại trong quá trình thực hiện dự án.

Không rõ đến thời điểm hiện tại, Ban quản lý dự án Phì Nhừ - Chiềng Sơ đã tổ chức kiểm điểm ra sao. Tuy nhiên, việc Dự án đường Phì Nhừ - Chiềng Sơ chưa giải phóng xong mặt bằng đã được chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công. Nhà thầu tư vấn dự án không tổ chức thực hiện giám sát tác giả. Chủ đầu tư dự án không lập Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế bản vẽ thi công là vi phạm nghiêm trọng. Vậy tại sao, cơ quan kiểm toán chỉ đề nghị dừng lại kiểm điểm ở mức "rút kinh nghiệm".

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Tìm kiếm:✨

  • Chiềng Sơ, UBND huyện Điện Biên Đông, Phì Nhừ, Kiểm toán, Kiểm toán nhà nước, UBND tỉnh Điện Biên, Điện Biên, Nhà thầu, Tổng dự toán, Điện Biên Đông, Giải phóng mặt bằng, Sở TN&MT, Pháp luật plus, Bản vẽ, Đền bù, Gói thầu, Lập kế hoạch, Ban quản lý dự án, Kiểm điểm, Thi công