Saturday, November 9, 2019

Báo PetroTimes: TP HCM muốn thành lập Sở An toàn thực phẩm

UBND TP HCM đã giao Sở Nội vụ trên cơ sở thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, tham mưu UBND thành phố báo cáo xin chủ trương Thường trực Thành ủy về đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://petrotimes.vn/tp-hcm-muon-thanh-lap-so-an-toan-thuc-pham-555061.html

Theo đó Sở An toàn thực phẩm được định hướng sẽ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cho phép thành phố thành lập mạng lưới các Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát, thanh kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối TP HCM

Đồng thời, UBND TP HCM cũng chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố đề xuất Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM. Các báo cáo trình UBND thành phố trước ngày 11/11/2019.

M.T

Tìm kiếm:✨

  • Sở An toàn thực phẩm, Sở nội vụ, Chợ đầu mối, An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Thí điểm, Cơ quan chuyên môn, Thành ủy, Tham mưu, Thủ tướng chính phủ, Thường trực, Quản lý nhà nước, Trực thuộc, Mạng lưới, Gia hạn, Ủy ban nhân dân, Thành lập, Chủ trương, Thành phố hồ chí minh, Đề xuất