Saturday, November 9, 2019

Báo PetroTimes: Thái Bình: Thực hiện kiểm kê đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

UBND thành phố Thái Bình đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác kiểm kê đất đai thành phố năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://batdongsan.petrotimes.vn/thai-binh-thuc-hien-kiem-ke-dat-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-nam-2019-555125.html

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức thực hiện kiểm kê hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn với 2 nội dung: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ năm 2019 và kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại các địa phương, nhất là việc điều tra, khoanh vẽ, tổng hợp số liệu ở xã, phường, bảo đảm chất lượng số liệu kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất phản ánh đúng thực tế.

Thời gian hoàn thành kiểm kê đất đai đối với xã, phường trước ngày 16/1/2020, cấp thành phố 1/3/2020.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

Tìm kiếm:✨

  • Lập bản đồ, Chỉ thị số 15/CT-TTg, Kiểm kê, Hiện trạng, Bộ tài nguyên và môi trường, Đất đai, Đất, Bản đồ, Số liệu, Thủ tướng chính phủ, UBND thành phố Thái Bình, Giám sát, Cấp thành phố, Thái Bình, Khoanh, Ban chỉ đạo, Chuyên đề, Định kỳ, Vẽ, Thành lập