Wednesday, November 6, 2019

Báo Đồng Nai: Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính

Thời gian qua, nhiều sở, ngành trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phương án đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/rut-ngan-thoi-gian-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-2972544/

Cụ thể, đối với ngành kế hoạch - đầu tư, thời gian của thủ tục thẩm định và trình phê duyệt thiết kế, dự toán dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng nhóm B giảm từ 40 ngày xuống còn 35 ngày làm việc. Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt thiết kế, dự toán dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng nhóm A giảm từ 60 ngày làm việc xuống còn 55 ngày.

Đối với ngành Văn hóa - thể thao và du lịch, tiến hành lược bỏ thành phần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay bằng thông tin mã số doanh nghiệp; lược bỏ thành phần giấy chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm trong hồ sơ giải quyết thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên
băng-rôn và thông báo tổ chức đoàn người quảng cáo. Đồng thời rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Lộc Dung

Tìm kiếm:✨

  • Người quảng cáo, Giấy chứng minh, Rút ngắn thời gian, Cấu, Thủ tục hành chính, Đơn giản hóa, Ngày làm việc, Dự toán, Lữ hành, Mã số, Dự án đầu tư, Thẩm định, Tham mưu, Vi phạm hành chính, Quy, Giấy chứng nhận, Thành phần, Phê duyệt, Nội địa, Cấp phép