Saturday, November 2, 2019

Báo Nhân Dân: Lập tổ giám sát liên ngành đấu thầu nhà đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam

Ngày 2-11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đã quyết định thành lập Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, do Cục trưởng Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm tổ trưởng và gần 20 thành viên thuộc các bộ, ngành liên quan. Tổ liên ngành chịu trách nhiệm giám sát các hồ sơ mời thầu, mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, danh sách nhà đầu tư, nhà thầu đáp ứng yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu,... Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông có tổng mức đầu tư 118.716 tỷ đồng (trong đó có 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách); được chia thành 11 dự án thành phần (gồm tám dự án đầu tư theo hình thức PPP).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42119202-lap-to-giam-sat-lien-nganh-dau-thau-nha-dau-tu-duong-cao-toc-bac-nam.html

Hiện nay, công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho ba dự án đầu tư công đang bám sát kế hoạch đề ra. Công tác sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư cho tám dự án đầu tư theo hình thức PPP, có 60 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển. Kết quả đánh giá cho thấy, nhiều dự án không có nhà đầu tư nào vượt qua sơ tuyển, tính cạnh tranh không cao. Bộ trưởng Giao thông vận tải đã quyết định chuyển sang đấu thầu rộng rãi trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư dự án. Dự kiến tháng 11 này, Bộ Giao thông vận tải sẽ lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đồng theo đúng quy định. Sau khi có kết quả phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, dự kiến trong tháng 12-2019, Bộ sẽ cập nhật hồ sơ mời thầu và tổ chức thẩm định, phê duyệt.

Tìm kiếm:✨

  • Đường cao tốc Bắc, Hồ sơ mời thầu, Sơ tuyển, Bộ kế hoạch và đầu tư, PPP, Đấu thầu, Liên ngành, Nhà thầu, Thiết kế kỹ thuật, Tổ trưởng, Dự án đầu tư, Phía đông, Công ty trong nước, Nhà đầu tư, Nộp hồ sơ, Dự toán, Lấy ý kiến, Giao thông vận tải, Giám sát, Bám sát