Thursday, November 7, 2019

Báo Người Lao Động : Quá nhiều sai phạm tại SAGRI giai đoạn 2016-2018

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAGRI). Thời kỳ t

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/phap-luat/qua-nhieu-sai-pham-tai-sagri-giai-doan-2016-2018-20191108084050344.htm

Thời kỳ thanh tra vào các năm 2016, 2017 và 2018. Theo đó, việc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI) sử dụng các mặt bằng, nhà đất hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng, giữ hộ hàng hóa nhưng thực chất là cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích, là sử dụng không đúng phương án xử lý tổng thể nhà, đất của UBND TP HCM, không đúng đối tượng, mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của UBNDTP và không đúng theo điều 111 Luật Đất đai năm 2003, điều 175 Luật Đất đai năm 2013 quy định các quyền và nghĩa vụ của tổ chức thuê đất ký hợp đồng trả tiền thuê đất hàng năm, không có quyền cho thuê mặt bằng trên đất.

Nhiều sai phạm trong thực hiện các dự án nhà ở

Đối với Dự án Khu nhà ở Phước Long B, Quận 9, SAGRI không thực hiện thuê công ty thẩm định giá khi chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Phước Long B, quận 9 cho Tổng Công ty CP Phong Phú, là vi phạm điểm đ, khoản 1, điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

SAGRI không không lập thủ tục đề nghị cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi dự án được điều chỉnh quy hoạch với các chỉ tiêu về cơ cấu sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao... có thay đổi so với ban đầu, là không thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 4 Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

SAGRI ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty CP Phong Phú trong việc phân chia lợi nhuận, là không đảm bảo quyền lợi của SAGRI.

SAGRI ký hợp đồng ủy quyền cho Tổng Công ty CP Phong Phú ký kết với khách hàng đặt mua nhà và việc Tổng Công ty CP Phong Phú ký 77 họp đồng vay vốn, đặt cọc, mua nhà liên kế trong khi dự án đầu tư chưa được lập, phê duyệt, chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, là không đúng điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, quy định về huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở.

SAGRI đã ủy quyền cho Tổng Công ty CP Phong Phú tìm kiếm đối tác góp vốn, khách hàng mua nhà ở tại dự án; trên thực tế, Tổng Công ty CP Phong Phú đã ký các hợp đồng huy động vốn (thực chất là phân lô bán nền) từ năm 2012. Do đó, việc SAGRI có Công văn số 488/TCT-KHĐT ngày 16-5-2017 gửi UBND TP, Sở Xây dựng cam kết chưa huy động vốn từ khách hàng để thực hiện dự án với mọi hình thức, là báo cáo không trung thực với UBND TP, có khả năng gây thiệt hại cho doanh nghiệp nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc thực SAGRI và Tổng Công ty CP Phong Phú.

SAGRI tổ chức thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khi dự án chưa được phê duyệt, là không đúng về trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1, điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Việc SAGRI chuyển nhượng 28% phần vốn góp (thực chất chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) cho Tổng Công ty CP Phong Phú nhưng không qua đấu giá để xác định giá thị trường, là không thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 29 và khoản 5, điều 38 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và điểm c, khoản 1, điều 31 Luật sổ 69/2014/QH13 ngày 26-11-2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP HCM

Đối với Dự án Cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò, SAGRI đồng ý cho Tổng Công ty CP Phong Phú thay thế Công ty Hồng Lĩnh và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tổng Công ty CP Phong Phú để tiếp tục thực hiện dự án nhưng không xin ý kiến của UBND TP HCM, là thực hiện không đúng chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 734/UBND-CNN ngày 31-1-2008.

Qua rà soát hồ sơ dự án chưa thực hiện hạ tầng kỹ thuật (chỉ san lấp một phần diện tích khoảng 30ha/89.444ha), do đó không đủ điều kiện chuyển đổi chủ đầu tư theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 194 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện, là lãng phí đất đai, theo khảo sát hiện trạng khu đất diện tích 890.444 m2 có vị trí nằm trong khu vực khu dân cư hiện hữu nên cần xem xét lại chủ trương xây dựng cụm công nghiệp trong khu dân cư. Theo Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 19-9-2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22-12-2010, tại điểm c, khoản 2 phần IV có nội dung: "Đối với các trường hợp còn lại: tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho đến khi quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành". Đồng thời theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, SAGRI phải có phương án sử dụng đất trình UBND TP phê duyệt.

Đối với Dự án Nhà máy Giết mổ Gia súc và chế biến thực phẩm: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ Củ Chi triển khai từ năm 2010 đến nay đã hơn 8 năm nhưng SAGRI chưa xây dựng hoàn chỉnh, chưa đưa vào khai thác sử dụng, là chậm tiến độ làm ảnh hưởng việc khai thác, phục vụ nhu cầu cung cấp thực phẩm sạch cho người dân TP.

Về việc chuyển nhượng đất tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Người đại diện vốn SAGRI thực hiện biểu quyết việc chuyển nhượng tổng diện tích 36.617,6 m2 tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tại Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn, trước khi có tờ trình báo cáo xin ý kiến Hội đồng Thành viên Tổng Công ty, là vi phạm điều 49 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, vi phạm hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang.

Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Tìm kiếm:✨

  • SAGRI, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, Thanh tra TP HCM, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư số 76/2014/TT-BTC, Lãng phí, Cụm công nghiệp Láng Le, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Phước Long B, Công ty Hồng Lĩnh, Bàu Cò, Tài sản, Sai phạm, Hữu hạn, Hạ tầng kỹ thuật, Cửa Cạn, Luật Nhà ở, Luật đất đai