Sunday, November 10, 2019

Báo Người Lao Động : Nhiều vi phạm ở Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp

Thanh tra TP HCM vừa kết luận việc chấp hành quy định pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Gò vấp (Ban Quản lý). Thời kỳ thanh tra: năm 2017 và năm 2018.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/phap-luat/nhieu-vi-pham-o-ban-quan-ly-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-quan-go-vap-20191111115324498.htm

Theo đó, công tác xây dựng dự toán của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận Gò Vấp (Ban Quản lý) chưa sát với thực tế; các khoản trích lập chi phí quản lý dự án chưa gắn với tiến độ thực hiện dự án. Ban Quản lý chưa thực hiện việc điều chỉnh dự toán thu-chi đối với nội dung thu ngoài dự toán trình UBND quận Gò Vấp phê duyệt. Việc Ban Quản lý thực hiện các nội dung thu ngoài dự toán được phê duyệt nhưng không điều chỉnh dự toán là thực hiện không đúng quy định.

Về tình hình quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình: Phê duyệt quyết toán chậm (hơn 3 tháng) đối với dự án cải tạo nâng cấp trụ sở Công an phường 10. 14 dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán.10/37 dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa đủ điều kiện triển khai do phải thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch (7 dự án) hoặc do chờ xem xét lại quy mô đầu tư của dự án (3 dự án).

Việc thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư: Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án: Việc cá nhân vừa phụ trách lập dự toán, vừa chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm định là không đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Việc điều chỉnh dự án, qua đó sử dụng dự phòng phí được duyệt để điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây lắp, thiết bị vượt hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh (kps < 5%) là sử dụng dự phòng phí không đúng mục đích theo quy định.

Việc chấp hành quy định trong việc tổ chức đấu thầu: Việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm hơn 7 ngày làm việc là không đúng quy định. Việc không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu là thực hiện không đúng quy định. Việc cá nhân vừa là thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu, vừa là thành viên của bộ phận thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định.

Việc chấp hành quy định trong việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: 12/15 dự án được kiểm tra chậm tiến độ, trong đó có 4/15 dự án chậm bàn giao mặt bằng, 5/15 dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, 6/15 dự án không đạt tiến độ theo hợp đồng thi công.

Việc ghi chép nhật ký thi công chưa đầy đủ quy định. Việc đưa công trình vào sử dụng khi chưa tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình là thực hiện không đúng quy định.

Kết luận thanh tra

Về công tác kiểm tra khối lượng: Dự án xây dựng nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quang Trung: đề nghị giảm trừ khi quyết toán số tiền 32.928.100 đồng (khối lượng các công tác bê tông và ván khuôn, chưa tính trừ phần giao cột, đà).

Dự án Xây dựng Trường trung học cơ sở phường 14, quận Gò vấp (nay là Trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ): Ngày 19-8-2019, Chánh Thanh tra TP đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTTP-P2 thu hồi số tiền hơn 164 triệu đồng (chênh lệch khối lượng bản vẽ hoàn công được duyệt với khối lượng được quyết toán của các công tác bê tông, ván khuôn, tô trát, bả matic và sơn nước). Công ty Lưu Nguyễn đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP (ủy nhiệm chi số 135/08/2019 ngày 20-8-2019).

Từ những kết luận trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được UBND TP giao Chủ tịch UBND quận Gò vấp: Rút kinh nghiệm trong việc chậm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về các thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận thanh tra.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra TP HCM, KPS, Ván khuôn, Lưu Nguyễn, Tính trừ, UBND quận Gò Vấp, MATIC, Công an phường 10, Quyết toán, Sơn nước, Đấu thầu, Ủy nhiệm chi, Dự toán, Hoàn công, Ban quản lý, Nhà thầu, Chánh thanh tra, Dự án đầu tư xây dựng, Phân cấp quản lý, Khối lượng