Saturday, November 9, 2019

Báo Người Lao Động : Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ khoản nợ công trình hơn 2.300 tỉ đồng

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị giải quyết vướng mắc trong thanh toán đối với dự án cầu vượt Ngã ba Huế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/kinh-te/da-nang-kien-nghi-thu-tuong-thao-go-khoan-no-cong-trinh-hon-2300-ti-dong-20191110112116113.htm

Ngày 10 -11, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản số 7097/UBND-SGTVT trình Văn phòng Chính phủ về giải quyết vướng mắc trong việc thanh toán đối với Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế theo hình thức Hợp đồng BT.

Theo văn bản, Dự án Cầu vượt Ngã ba Huế được Bộ GTVT phê duyệt dự án điều chỉnh tại Quyết định số 2720/QĐ-BGTVT ngày 17-7-2014 theo hình thức BT với giá trị hợp đồn là 2.379 tỉ đồng; bố trí vốn hoàn trả cho nhà đầu tư từ kế hoạch ngân sách của Bộ GTVT, thời hạn 2017 – 2020. Dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2015, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư.

Cầu vượt Ngã ba Huế được hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến 2019 vẫn còn nợ vốn Chủ đầu tư công trình

Để đảm bảo kế hoạch thanh toán cho Dự án theo đúng chủ trương, hạn chế việc chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Nhà đầu tư cũng như Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, cũng như phát sinh lãi vay trong thời gian chờ thanh toán, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, đề xuất Thủ tướng Chính phủ 2 nội dung chính.

Thứ nhất, với phần kinh phí 553,954 tỉ đồng đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT, theo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định 23/QĐ-NKHĐT ngày 9-1-2019 giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 (đợt 5) của Bộ GTVT. Trong đó bố trí 32,954 tỉ đồng để thanh toán cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư do các vướng mắc liên quan đến thủ tục thanh toán (UBND TP là cơ quan ký kết hợp đồng song nguồn vốn thanh toán được cấp bởi kế hoạch đầu tư công trung hạn của Bộ GTVT).

Do đó, TP đề nghị Thủ tướng chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc để Bộ GTVT sớm hoàn tất thủ tục và thanh toán cho Nhà đầu tư trong năm 2019.

Phần 521 tỉ đồng kinh phí còn lại được bố trí từ 10% dự phòng vốn Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT để thanh toán cho Dự án, Đà Nững đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp Bộ ngành liên quan để phân bổ chỉ tiết, thanh toán toàn bộ cho Nhà đầu tư trong năm 2020.

Thứ hai, đối với phần 1.825 tỉ đồng còn lại của Dự án, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Chính phủ bố trí thanh toán từ nguồn vốn dự phòng chung vốn Ngân sách Trung ương của cả nước trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo nội dung Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14-6-2019 của Quốc hội như đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cầu vượt Ngã ba Huế được hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến 2019 vẫn còn nợ vốn Chủ đầu tư công trình

Trước đó, ngày 19-9, Bộ Tài chính cũng có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc trong thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức BT, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (Đà Nẵng). Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Văn Hiếu, nhấn mạnh: Việc các cấp thẩm quyền không bố trí vốn đầy đủ, đúng hạn và chậm thanh toán cho nhà đầu tư làm tăng lãi vay trong thời gian xây dựng và nghĩa vụ trả nợ của nhà nước, đồng thời có thể phát sinh tranh chấp thanh toán phần lãi chậm trả cho nhà đầu tư không trả nợ gốc, lãi đúng hạn cho bên vay, Việc ứng vốn từ Quỹ tích lũy trả nợ chỉ là giải pháp tình thế, ngắn hạn; khoản vốn đã ứng cần được nhanh chóng hoàn trả bảo đảm an toàn cho Quỹ.

Thứ trưởng cũng cho rằng, về nguyên tắc việc bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước phải bố trí cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, Dự án Ngã ba Huế được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Bộ GTVT cho UBND TP Đà Nẵng nên vướng mắc trong thủ tục giải ngân từ kế hoạch vốn đã bố trí cho Bộ GTVT để thanh toán cho nhà đầu tư. Vì vậy, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét , có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Hoàng Dũng- Quang Luật

Tìm kiếm:✨

  • Ngã Ba Huế, Cầu Vượt Ngã Ba Huế, Nghị quyết số 84/2019/QH14, UBND TP Đà Nẵng, Trung hạn, Hợp đồng BT, Khoản nợ, Nút giao thông, Huỳnh Đức Thơ, Trần Văn Hiếu, Vốn ngân sách, Đúng hạn, Chung vốn, Bộ kế hoạch và đầu tư, Văn phòng chính phủ, Tháo gỡ, Bộ giao thông vận tải, Cầu vượt, Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn, Hoàn trả