Saturday, November 9, 2019

Báo Người Lao Động : Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh chỉ đạo các đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Thanh tra TP HCM vừa kết luận về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (Ban Quản lý). Thời kỳ thanh tra: năm 2016 đến năm 2018

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/phap-luat/chu-tich-ubnd-huyen-binh-chanh-chi-dao-cac-don-vi-kiem-diem-rut-kinh-nghiem-20191109172659858.htm

Theo đó, việc tất toán tài khoản tại dự án xây dựng Trường trung học phổ thông Năng khiếu đã được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo Quyết định số 7973/QĐ-UBND ngày 4-9-2018; nhưng đến nay, Ban Quản lý chưa lập thủ tục tất toán tài khoản dự án là chưa thực hiện theo quy định. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán tại 4 dự án còn một số hạn chế, thiếu sót như sau: sử dụng định mức, đơn giá, khối lượng ... chưa phù hợp làm chênh lệch tăng giá trị dự toán tại các dự án với số tiền là hơn 5,4 tỉ đồng.

Cụ thể: Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa (xã Bình Lợi): hơn 3,3 tỉ đồng. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ: hơn 1 tỉ đồng. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân: hơn 504 triệu đồng. Dự án xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ Khu B: hơn 484 triệu đồng.

Dự toán phát sinh chi phí đóng cọc ván thép thi công cống dọc, cống ngang và bù vênh nền đường hiện hữu tại dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Vân được phê duyệt, trong đó cơ sở pháp lý căn cứ vào Quyết định số 104/QĐ-ƯBND ngày 14-7-2006 đã hết hiệu lực là không đúng theo Quyết định số 3384/QĐ-ƯBND ngày 2-7-2016 của UBND TP (thay thế Quyết định số 104/QĐ-ƯBND) về ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực TP HCM. Do đó, cần thiết phải lập, thẩm định lại dự toán phát sinh làm cơ sở thương thảo và ký kết lại phụ lục hợp đồng với nhà thầu.

Đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP HCM)

Phụ lục hợp đồng thi công số 05/2017/PLHĐ-XD ngày 4-12-2017 về phát sinh chi phí đóng cọc ván thép thi công cống dọc, cống ngang và bù vênh nền đường hiện hữu tại dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Vân được ký kết trên cơ sở dự toán điều chỉnh không bảo đảm về mặt pháp lý. Do đó, cần thiết phải được thay thế bằng phụ lục hợp đồng khác phù hợp quy định pháp luật.

Công tác quyết toán tại dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao, trong đó có việc tính khối lượng chưa phù hợp trong công tác ván khuôn cọc và công tác xây tường dẫn đến giá trị quyết toán chênh lệch tăng với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng là không đúng theo quy định.

Một số biên bản nghiệm thu tại các dự án như: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Đa; dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao; dự án xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ văn Vân; dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ (xã Tân Nhựt) chưa có xác nhận đầy đủ các bên tham gia nghiệm thu là chưa phù hợp theo quy định.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại dự án xây dựng hệ thống thoát nước và mở rộng đường Võ Văn Vân và dự án nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ thiếu gói thầu thẩm tra an toàn giao thông, làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thẩm định an toàn giao thông là chưa phù hợp theo quy định.

Việc xử lý giảm trừ giả trị quyết toán tại dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao trong công tác lập, thắm định phê duyệt dự toán và quyết toán công trình. Giá trị dự toán được duyệt đối với gói thầu xây lắp do Ban Quản lý phê duyệt là hơn 175,501 tỉ đồng; Giá trị trúng thầu là theo hợp đồng số 05/2015/HĐ-XD ngày 5-3-2015 là hơn 175,390 tỉ đồng.

Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác quyết toán, do đó tổng cộng số tiền cần phải giảm trừ tại dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao là gần 2,152 tỉ đồng, là khoản quyết toán cần giảm trừ do dự toán và quyết toán chưa phù hợp. Ngày 20-6-2019, nhà thầu thi công là Công ty CP Xây lắp và vật tư xây dựng 2 đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP.

Từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị UBND TP giao chủ tịch UND huyện Bình Chánh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra. Đồng thời, chấn chỉnh các thiếu sót tại các dự án.

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • Đường Võ Văn Vân, Đường Thế Lữ, Đường Trương Văn Đa, UBND huyện Bình Chánh, Thanh tra TP HCM, Thanh tra TP, Đóng cọc, Hệ thống thoát nước, Quyết toán, Ván khuôn, Phụ lục, Nền đường, Tân Nhựt, Vênh, Dự toán, Dự án đầu tư xây dựng, Kiểm điểm, Thể dục thể thao, Rút kinh nghiệm, Đơn giá