Tuesday, November 5, 2019

Báo Một Thế Giới: Cà Mau: Tạm dừng cho thuê lô đất 22.000 mét vuông

UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho thuê nhiều tài sản của Nhà nước, trong đó có hàng chục nghìn mét vuông đất là sân tập lái xe ô tô sau khi giải thể Trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật, nhưng không qua đấu giá. Tuy nhiên, quyết định này sau đó phải dừng lại.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/ca-mau-tam-dung-cho-thue-lo-dat-22000-met-vuong-125004.html

Khu đất công hàng chục nghìn mét vuông được quyết định cho công ty tư nhân thuê trực tiếp - Ảnh: Hạnh Hoàng

Ngày 4.10.2019, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau (giai đoạn 2019 - 2023).

Quyết định này căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ – CP ngày 26.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ngoài ra, quyết định nêu rõ là xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau tại tờ trình số 25/TTr-CĐN ngày 13.8.2019...

Nội dung quyết định do ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký, thể hiện sẽ cho thuê trực tiếp các hạng mục như: 26 phòng học lý thuyết, 2 hội trường, phòng máy tính... (là cơ sở vật chất của Trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật để lại sau khi được giải thể). Ngoài các hạng mục trên, khu đất công hơn 22.800 mét vuông là sân tập lái xe ô tô thuộc Trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật trước đây cũng được quyết định cho thuê trực tiếp.

Quyết định cho thuê đất công không qua đấu giá của UBND tỉnh Cà Mau - Ảnh: Hạnh Hoàng

Ngoài khu đất công được xem xét cho thuê trực tiếp này, thì 3 căng tin và một số hạng mục khác được quyết định phải đấu giá. Tất cả đất đai, cơ sở vật chất nói trên đều thuộc Trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật trước đó. Sau khi trường này được giải thể, số tài sản này được giao về cho Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau quản lý.

Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau sau đó đã tiến hành các bước thủ tục cho Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Bình An thuê lại tài sản công theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau cho biết UBND tỉnh vừa chỉ đạo tạm dừng việc cho thuê không qua đấu giá này, nên trường đã có thông báo cho Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Bình An biết.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh cũng xác nhận lãnh đạo tỉnh đã quyết định tạm thời dừng lại việc cho thuê, nhưng ông chưa nắm được lý do vì sao dừng lại.

Hạnh Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • Cao đẳng Nghề Việt Nam, HẠNH HOÀNG, UBND tỉnh Cà Mau, Luật Tổ chức chính quyền, Nguyễn Đức Thánh, Lái xe ô tô, Lâm Văn Bi, Luật Quản lý, Phòng máy tính, Lô đất, Giải thể, Trung cấp, Đấu giá, Cho thuê, Cà Mau, Căng tin, Sân tập, Đất công, Cho thuê đất, Phòng học