Wednesday, November 6, 2019

Báo LĐTĐ: Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng

Các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-bao-ve-va-phat-trien-rung-99202.html

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 27.159ha diện tích rừng, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 6.839ha, rừng trồng là 15.894ha.

Nhằm triển khai hiện quả công tác bảo vệ và phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Kiểm lâm ứng dụng các tiến bộ khoa học trong công tác trồng rừng trên địa bàn thành phố. Cạnh đó, tổ chức giao khoán quản lý cho khoảng 6.400ha rừng phòng hộ, đặc dụng với mức kinh phí giao khoán bình quân trên 900.000 đồng/ha.

Công tác tập dượt phòng chống cháy rừng được chú trọng đẩy mạnh ở huyện Ba Vì. (Ảnh: Khuất Duyên)

Ngay sau khi Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện đúng quy định. Chi cục Kiểm lâm bố trí Kiểm lâm phụ trách địa bàn thường trực quan sát phát hiện sớm cháy rừng tại các chòi quan sát lửa rừng trong các tháng cao điểm cháy rừng.

Đối với khu vực rừng ở khu vực giáp tỉnh Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, thành phố đã phối hợp hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản hạn chế các vụ cháy rừng, xâm hại tài nguyên rừng vùng giáp ranh. Ở những khu vực này, các đơn vị của thành phố đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra những vùng trọng điểm hay xảy ra cháy rừng chú trọng những nơi có số người ra vào rừng đông.

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 2/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh các xã; tuyên truyền lưu động tại các huyện, thị xã có rừng về các quy định về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phát hàng chục nghìn tờ rơi tuyên truyền tại các xã, thị trấn có rừng của thành phố; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân sống ven rừng.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên cho biết, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức nhằm hạn chế các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác quản lý lâm sản trong khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến.

Đồng thời, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lâm nghiệp theo hướng gia tăng giá trị sản xuất nội ngành, từng bước tự chủ về nguồn lực, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn đầu tư từ ngân sách; tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng trồng…

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định 156/2018/NĐ-CP, Kế hoạch số 228/KH-UBND, Luật Lâm nghiệp, Lê Minh Tuyên, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cháy rừng, Giao khoán, Lâm sản, Rừng trồng, Kiểm lâm, Chữa cháy, Ven rừng, Rừng, Lâm nghiệp, Vùng giáp ranh, Đặc dụng, Tập dượt, Truyền thanh, Chống cháy, Cháy