Sunday, November 10, 2019

Báo KTNT: Tuyên Quang cho Cty Xăng dầu Tuyên Quang thuê đất có đúng quy định?

Trong khi huyện Chiêm Hóa, Sở Tài chính đề nghị đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất thì Sở TN&MT lại tham mưu UBND tỉnh Tuyên Quang cho thuê đất và được tỉnh này đồng ý.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: https://kinhtenongthon.vn/tuyen-quang-cho-cty-xang-dau-tuyen-quang-thue-dat-co-dung-quy-dinh-post31647.html

Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV đang đổ đất, san lấp mặt bằng, trong khi nhiều người dân phản ánh, 5.000m2 đất nông nghiệp mà doanh nghiệp thuê chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tại sao không đấu giá quyền sử dụng đất?

Theo hồ sơ, ngày 29/9/2018, UBND tỉnh Tuyên Quang đồng ý chủ trương để Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa).

Quy mô cửa hàng xăng dầu loại II. Diện tích đất sử dụng 5.000m2, hiện đang là đất trồng lúa nước do Trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa quản lý và sử dụng. Giai đoạn đầu tư 2018 - 2019.

Ngày 16/3/2019, UBND huyện Chiêm Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh.

Ngày 7/5/2019, Trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa có văn bản xin trả lại đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu.

Ngày 23/5/2019, Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV có đơn xin thuê đất.

Ngày 18/6/2019, Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang có tờ trình gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh.

UBND huyện Chiêm Hóa đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở TN&MT Tuyên Quang trình thu hồi 6.512m2 đất do Trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa đang quản lý. Lý do thu hồi: Trạm Khuyến nông huyện Chiêm Hóa không còn nhu cầu sử dụng.

Giao 1.512m2 đất trong tổng diện tích đề nghị thu hồi cho xã Phúc Thịnh làm hành lang an toàn đường bộ.

Cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV (số 14, Phan Đình Phùng, tổ 1, Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang) thuê 5.000m2 đất còn lại trong tổng diện tích đề nghị thu hồi sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Thời gian thuê 50 năm, hình thức nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Sau khi nhận được tờ trình của Sở TN&MT, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản giao cho UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Tài chính bổ sung ý kiến về việc thu hồi trụ sở cơ quan của Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở TN&MT kiểm tra, làm rõ hiện trạng sử dụng đất tại khu đất dự kiến thực hiện dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (theo văn bản 2892/UBND-CN ngày 29/9/2018 của UBND tỉnh thì hiện trạng là đất lúa), đề xuất báo cáo ủy ban theo quy định.

Ngày 19/7/2019, Sở Tài chính có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang có ý kiến, tại khoản 6, Điều 11, Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công: “Việc tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và quy định tại Điều 24, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP…”.

Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài chính cho biết: “Sau khi có ý kiến thống nhất của UBND huyện Chiêm Hóa thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trụ sở cơ quan của Trạm Khuyến nông Chiêm Hóa phải qua hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngày 26/7/2019, UBND huyện Chiêm Hóa cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Đối với diện tích 5.000m2 thu hồi của Trạm Khuyến nông, đề nghị được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định tại khoản 6, Điều 11, Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Ngày 18/9/2019, Sở TN&MT có văn bản gửi UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu được Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV đề xuất đầu tư theo quy định tại Điều 32, Luật Đầu tư, thực hiện tại địa bàn huyện Chiêm Hóa (địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Tại Văn bản 2892/UBND-CN ngày 29/9/2018, UBND tỉnh Tuyên Quang đồng ý cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV là chủ đầu tư thực hiện dự án (không thực hiện việc đấu giá chọn nhà đầu tư). Sở TN&MT đề xuất với UBND tỉnh Tuyên Quang là thu hồi và cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê theo tờ trình trước đó mà sở này đã trình.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định thu hồi, cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê 5.000m2 đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thời gian thuê 50 năm. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Cần rà soát lại quy trình

Ngày 5/11/2019, có mặt tại vị trí đất mà UBND tỉnh Tuyên Quang cho thuê, thấy Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê (thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh) đang tiến hành đổ đất, san lấp mặt bằng.

Người dân phản ánh, Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh không nằm trong danh mục dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 )

Xung quanh việc cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê 5.000m2 đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang làm rõ một số vấn đề sau.

Một, tại sao UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Tài chính đề nghị phải đấu giá quyền sử dụng đất mà Sở TN&MT vẫn một mực đề xuất cho thuê, sau đó UBND tỉnh Tuyên Quang đồng ý cho thuê?

Hai, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa có phải là địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn? Từ đó, sẽ biết được có phải đấu giá đất hay không phải đấu giá đất.

Ba, hiện 5.000m2 đất cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thuê đã được chuyển đổi mục đích sử dụng chưa?

Đặc biệt, cần làm rõ, Dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh có nằm trong Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về danh mục dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không?

Để làm rõ các vấn đề nêu trên, phóng viên đã đặt lịch làm việc với Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang nhưng vẫn chưa làm việc được với sở này.

Còn theo Chánh văn phòng Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, sở đã kiến nghị UBND tỉnh đấu giá quyền sử dụng đất, còn tại sao tỉnh cho thuê thì phải làm việc với Sở TN&MT. Hiện, Sở Tài chính vẫn bảo lưu quan điểm của mình là phải đấu giá.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.

Hoàng Văn

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Chiêm Hóa, UBND tỉnh Tuyên Quang, Nghị định 167/NĐ-CP, Công Ty TNHH MTV, Phúc Thịnh, Sở TN&MT, Chiêm Hóa, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, Cửa hàng xăng dầu, Sở tài chính, Thuê đất, Tuyên Quang, Đất rừng, Đấu giá, Cho thuê đất, Trạm Khuyến nông, Đặc dụng, Xăng dầu, Trồng lúa, Phòng hộ