Thursday, November 7, 2019

Báo Hà Tĩnh: Hà Tĩnh kiến nghị thu hồi gần 62,1 tỷ đồng và 222.798 m2 đất sai phạm

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 7/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh để nghe báo cáo về công tác thanh tra năm 2018 và 10 tháng đầu năm 2019, công tác giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, nguồn bài: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ha-tinh-kien-nghi-thu-hoi-gan-62-1-ty-dong-va-222-798-m-2-nbsp-dat-sai-pham/181914.htm

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì cuộc làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng dự.

Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 876 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 11.270 tổ chức, cá nhân; đã phát hiện sai phạm tại 2.946 tổ chức, cá nhân. Tổng số sai phạm phát hiện qua thanh, kiểm tra và đã kiến nghị thu hồi là gần 62,1 tỷ đồng và 222.798 m2 đất; xử lý khác trên 36 tỷ đồng; tiêu hủy tài sản tương đương 44 triệu đồng; xử phạt hành chính 2.282 trường hợp với số tiền trên 11 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể và 51 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh, kiểm tra thời gian qua.

Riêng Thanh tra tỉnh đã thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 749 tổ chức, cá nhân; đã phát hiện sai phạm tại 234 tổ chức, cá nhân. Tổng số sai phạm phát hiện qua thanh, kiểm tra là hơn 39,3 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi trên 18,8 tỷ đồng, xử lý khác gần 20,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 2 tập thể và 25 cá nhân.

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành: Việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương vẫn còn hạn chế.

Tại cuộc làm việc, Thanh tra tỉnh cũng đã báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài và công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh còn 11 vụ việc tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài, trong đó có 4 vụ việc do các cơ quan Trung ương chuyển; 7/46 vụ việc tồn đọng do Đoàn giám sát HĐND tỉnh rà soát, thống kê.

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng được chú trọng và đạt được kết quả cao.

Chủ tịch Hội Nông dân Bùi Nhân Sâm: Ngành thanh tra cần tiếp tục quan tâm, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là phổ biến pháp luật để hạn chế khiếu nại tố cáo sai quy định, vượt thẩm quyền.

Qua làm việc, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh tra và giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như:

Một số cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian; công tác xử lý sau thanh tra, chưa có các chế tài đủ mạnh để cưỡng chế đối với các đối tượng không thực hiện; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa rõ nét; tính chất, nội dung một số vụ việc rất phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng qua các thời kỳ…

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Đề nghị ngành thanh tra bổ sung tiến độ xử lý một số vụ việc khiếu nại, tố cáo lớn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đánh giá cao những nỗ lực của Thanh tra tỉnh trong thực hiện công tác thanh tra và giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh kết quả thanh tra, các đơn vị có trách nhiệm liên quan cũng cần quan tâm thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đề nghị ngành thanh tra tăng cường giám sát hoạt động thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra.

Phó Chủ tịch HĐND đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì khâu nối để công tác phối hợp giữa các ngành trong thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng thanh, kiểm tra. Ngành thanh tra và các đơn vị liên quan quan thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hòa giải cơ sở gắn với tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn, góp ý tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn khi giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; tiếp tục rà soát, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài; tiếp tục theo dõi, giám sát và xử lý sau thanh tra, đôn đốc, chấn chỉnh đối với các đơn vị chậm thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra…

Dương Chiến

Tìm kiếm:✨

  • Trương Thanh Huyền, XVII, Ban pháp chế, Dương Chiến, PCTN, Tồn đọng, Hội đồng nhân dân, Khiếu nại, Nguyễn Huy Hùng, Hà Tĩnh, Tố cáo, Thanh tra, Sai phạm, Buổi làm việc, Thu hồi, Chống tham nhũng, Kiến nghị, Pháp chế, Trưởng ban, Đông người