Sunday, November 10, 2019

Báo Giao Thông: Doanh nghiệp có được tự tổ chức sát hạch, cấp phép lái tàu?

Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2018 quy định về các chức danh đường sắt, trong đó có việc tổ chức sát hạch, cấp phép lái tàu...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/doanh-nghiep-co-duoc-tu-to-chuc-sat-hach-cap-phep-lai-tau-d441438.html

Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2018 quy định về các chức danh đường sắt, trong đó doanh nghiệp sẽ tự tổ chức sát hạch để cấp phép lái tàu.

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng và lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; Điều kiện, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu...

Theo Bộ GTVT, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 33 nhằm tháo gỡ các vướng mắc, chưa đáp ứng với thực tiễn; Đồng thời, việc này cũng để đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Cụ thể, nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong việc sát hạch và cấp giấy phép lái tàu, tới đây sẽ chuyển giao một phần công tác tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái tàu cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ công hành chính mà cơ quan nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực GTVT.

Về việc tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái tàu cho những lái tàu đầu tiên của các tuyến đường sắt đô thị, do quy định của Thông tư 33 chưa cập nhật hết những vấn đề mới phát sinh, vì vậy, dự thảo Thông tư lần này cũng đưa vào các quy định rõ ràng hơn.

Ngoài ra, dự thảo sẽ mở rộng, bổ sung tiêu chuẩn; rút ngắn thời gian kinh nghiệm; rút ngắn thời gian kiểm tra sát hạch nghiệp vụ định kỳ so với quy định của Thông tư số 33 đối với một số chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Kỳ Nam

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư số 33, Thông tư 33, Lái tàu, Nhân viên đường sắt, Sát hạch, Chạy tàu, Chức danh, Rút ngắn thời gian, Cấp phép, Bộ giao thông vận tải, Đường sắt, Giấy phép, Thông tư, Dự thảo, Tuyến đường sắt, Đơn giản hóa, Chương trình đào tạo, Sửa đổi, Nhất thiết, Lấy ý kiến