Sunday, November 10, 2019

Báo Dân Sinh: Giải ngân vốn đầu tư công ngành nông nghiệp đạt hơn 53% kế hoạch

Năm 2019, tổng kế hoạch vốn đầu tư Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) được giao là 14.606 tỷ đồng. Trong 10 tháng qua, khối lượng giải ngân ước đạt 7.773,2 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch năm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/giai-ngan-von-dau-tu-cong-nganh-nong-nghiep-dat-hon-53-ke-hoach-20191110181627334.htm

Cụ thể, vốn ngân sách trong nước giải ngân đạt 834,7 tỷ đồng, bằng 67,0% kế hoạch. Vốn nước ngoài giải ngân đạt 971,6 tỷ đồng, bằng 41,2% kế hoạch. Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân đạt 5.996,9 tỷ đồng, bằng 54,2%.

Ảnh minh họa.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, trong 2 tháng cuối năm, Bộ NN&PTNT tập trung quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp, chủ động rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Bộ này cho biết sẽ đôn đốc các chủ dự án, chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện, giải ngân đảm bảo kế hoạch theo tháng đã lập cho từng dự án; phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch giải ngân 86,6% các dự án vốn trái phiếu chính phủ. Kiểm tra chất lượng thi công theo kế hoạch đã duyệt, đẩy nhanh thủ tục hoàn thành dự án và bàn giao cho đơn vị khai thác, vận hành.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án ODA tại các địa phương, các hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt các dự án trái phiếu chính phủ để hạn chế phát sinh, tăng chi phí đền bù.

Đ.THỌ

Tìm kiếm:✨

  • Giải ngân, Vốn đầu tư, Bộ NN&PTNT, NN&PTNT, Tiến độ, Trái phiếu chính phủ, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hợp phần, Vốn nước ngoài, Oda, Chủ dự án, Trung hạn, Đẩy nhanh, Vốn ngân sách, Xây dựng cơ bản, Kiểm tra chất lượng, Đôn đốc, Giải phóng mặt bằng, Đền bù, Ảnh minh họa