Monday, November 11, 2019

Báo Công Thương: Cần chi tiết hơn các phương án, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng

Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đối với các đơn vị chức năng liên quan tại cuộc họp rà soát, đánh giá tình hình cung cấp điện cũng như triển khai các dự án năng lượng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/can-chi-tiet-hon-cac-phuong-an-day-nhanh-tien-do-cac-du-an-nang-luong-128099.html

Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp riêng về năng lượng

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, tính toán cân đối cung cầu điện cho từng năm cũng như từng giai đoạn đến năm 2030 trên cơ sở cập nhật nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội cũng như cập nhật tiến độ phát triển các nguồn điện đến thời điểm hiện tại theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã báo cáo, phân tích chi tiết tình hình triển khai các dự án điện quan trọng như Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1, chuỗi điện khí Lô B và Cá Voi Xanh…và các dự án điện năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) đến thời điểm hiện tại; nêu các nguyên nhân, vướng mắc dẫn đến các dự án chậm tiến độ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhanh dự án.

Đối với điện năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời, Bộ Công Thương đã nghiên cứu tính toán sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của hạ tầng lưới điện truyền tải. Hiện Bộ đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Quyết định 11/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời với các cơ chế cụ thể, đảm bảo lợi ích hài hòa cho đất nước, chủ đầu tư và cộng đồng.

Bộ Công Thương cũng đã thực hiện nghiêm túc của Chính phủ, chủ động và thương xuyên phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để lên các phương án đảm bảo điện, đáp ứng nhu cầu các phụ tải. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, nhất là trong khối doanh nghiệp.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương đã chủ động, tích cực tham mưu cho Chính phủ về các chính sách năng lượng, đồng thời có nhiều nỗ lực, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, qua thực hiện triển khai còn nhiều vướng mắc từ cơ chế dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ. Do đó , với trách nhiệm của mình, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tính toán cân bằng cung cầu điện chi tiết bằng nhiều kịch bản, phương án khác nhau, trong đó đưa ra các giải pháp cụ thể, hữu hiệu, nhất là về cơ chế nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án hiện hữu và cả các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới.

Có thể nói, cuộc họp được tổ chức ngay sau khi kết thúc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV cho thấy, Bộ Công Thương đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội với tinh thần cậu thị, trách nhiệm nhằm triển khai ngay các giải pháp đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đình Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Trần Tuấn Anh, Chất vấn, Bộ công thương, Quyết định 11/QĐ-TTg, Bộ trưởng, Năng lượng tái tạo, Điện, Long Phú 1, Sông Hậu 1, Điện khí, Cá voi xanh, Thái bình 2, Cuộc họp, Cung cầu, Đơn vị chức năng, Phụ tải, Quốc Hội Khóa XIV, Đẩy nhanh, Tiến độ, Quy hoạch