Friday, November 1, 2019

Báo Công Luận: Bí thư Thừa Thiên Huế kêu gọi ủng hộ người nghèo thuộc DA di dời Kinh thành Huế

Ngày 1/11, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu đã viết thư kêu gọi ủng hộ các hộ dân nghèo thuộc dự án di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Luận, nguồn bài: https://congluan.vn/bi-thu-thua-thien-hue-keu-goi-ung-ho-nguoi-ngheo-thuoc-da-di-doi-kinh-thanh-hue-post69986.html

Cụ thể, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã viết thư kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn thuộc Dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế.

Thư kêu gọi do Bí thư Tỉnh ủy viết nhằm kêu gọi ủng hộ người nghèo thuộc dự án di dời Kinh thành Huế.

Trong thư kêu gọi, người đứng đầu Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nêu rõ, "Trong thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện Dự án di dời, tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế, thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Chủ trương của tỉnh đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quan tâm, ủng hộ. Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân khu vực này đều thuộc diện hộ nghèo, đời sống còn hết sức khó khăn, đặc biệt là trong quá trình di dời, tái định cư sắp tới. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ người nghèo thuộc Dự án có thêm điều kiện để sớm ổn định cuộc sồng".

Theo đó "Mọi sự ủng hộ xin chuyển về tài khoản Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế, số tài khoản: 3761.0.3012543 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc trực tiếp đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc trực tiếp đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 47 Hai Bà Trưng, thành phố Huế, điện thoại: (0234).3848200 – (0234).3834399.

Dự án di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế được chia làm 2 giai đoạn.

Liên quan đến Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế. Đây được xem là "cuộc di dân lịch sử" của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề án được thực hiện nhằm di dời, giải phóng mặt bằng 4.201 hộ dân với tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng là 2.735 tỷ đồng, xây dựng khu tái định cư là 1.362 tỷ đồng.

Đề án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 2019 - 2021) sẽ di dời 2.950 hộ dân ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ. Giai đoạn 2 (từ 2022 - 2025) sẽ di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP.Huế.

Hữu Tin - Việt Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Thuộc da, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Kinh thành, Thượng Thành, Hồ Học Hải, Trấn Bình Đài, Hộ Thành Hào, Di dân, Eo Bầu, Huế, Khâm thiên giám, Hồ Tịnh Tâm, Tái định cư, Di dời, Lục bộ, Đàn Xã Tắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Lê Trường Lưu, Kinh thành Huế, Quần thể di tích Cố đô Huế