Friday, November 1, 2019

Báo Chính Phủ: Chủ trương triển khai DA điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Sóc Trăng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương triển khai thực hiện dự án điện mặt trời kết hợp nông nghiệp tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/chu-truong-trien-khai-da-dien-mat-troi-ket-hop-nong-nghiep-tai-soc-trang/378837.vgp

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Sóc Trăng việc điều chỉnh dự án theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, điện lực, đầu tư, đất đai... và các quy định của pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • Thị xã Ngã Năm, UBND tỉnh Sóc Trăng, Trịnh Đình Dũng, Sóc Trăng, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Mặt trời, Bộ tài nguyên và môi trường, Điện lực, Phó thủ tướng, Điện, Nông nghiệp, Chủ trương, Bộ công thương, Đất đai, Thẩm quyền, Kết hợp, Chủ trì, Quy hoạch, Pháp luật, Điều chỉnh