Monday, November 11, 2019

Báo CAĐN: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

ĐÀ NẴNG - Ngày 10-11, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho biết, UBND TP vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư,

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/97_215777_day-nhanh-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong.aspx

Dự án trụ sở làm việc của các BQL dự án Đà Nẵng – công trình đầu tư công năm 2019 được triển khai đảm bảo tiến độ giải ngân và thi công.

ĐÀ NẴNG - Ngày 10-11, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cho biết, UBND TP vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, UBND các quận, huyện căn cứ kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 được giao cho từng công trình khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2019 và khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư vốn năm 2019. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải tỏa để có mặt bằng thi công, chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu...; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án và lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình...

Cùng với đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước đảm bảo đúng với quy định pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành; đồng thời, đánh giá cụ thể về tình hình giải ngân, tổng hợp các khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp tháo gỡ, dự thảo văn bản trình UBND TP báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

PHÚ NAM

Tìm kiếm:✨

  • BQL, Giải ngân, Sở kế hoạch và đầu tư, Vốn đầu tư, Vốn ngân sách, Tiến độ thi công, Đẩy nhanh, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ kế hoạch và đầu tư, Văn bản hướng dẫn, Vốn nhà nước, Ban quản lý dự án, Hệ thống thông tin, Tháo gỡ, Đấu thầu, Tiến độ, Vướng mắc, Đền bù, Giải phóng mặt bằng, Nhà thầu