Friday, November 8, 2019

Báo BVPL: Huyện đảo Lý Sơn sẽ không còn đơn vị hành chính cấp xã

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa thống nhất thông qua Nghị quyết về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo BVPL, nguồn bài: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/chinh-sach-moi/huyen-dao-ly-son-se-khong-con-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-78325.html

Theo đó, về xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn, giải thể 3 đơn vị hành chính cấp xã: An Vĩnh, An Hải, An Bình để thực hiện chính quyền một cấp tại huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi và không có đơn vị hành chính cấp xã.

Một góc huyện đảo Lý Sơn

Bên cạnh đó Quảng Ngãi cũng sẽ nhập một số huyện xã để thành lập các huyện xã mới. Cụ thể, nhập nguyên trạng đơn vị hành chính huyện Tây Trà với Trà Bồng để thành lập đơn vị hành chính mới có tên là huyện Trà Bồng.

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, trên địa bàn huyện Bình Sơn, nhập xã Bình Thới với thị trấn Châu Ổ thành thị trấn Châu Ổ. Nhập xã Bình Phú với xã Bình Tân thành xã Bình Tân Phú. Nhập xã Bình Thanh Đông với xã Bình Thanh Tây thành xã Bình Thanh.

Địa bàn Tây Trà, nhập xã Trà Quân với xã Trà Khê thành xã Sơn Trà. Nhập xã Trà Nham với xã Trà Lãnh thành xã Hương Trà. Nhập xã Trà Trung với xã Trà Thọ thành xã Trà Tây. Địa bàn huyện Tư Nghĩa, nhập xã Nghĩa Thọ với xã Nghĩa Thắng thành xã Nghĩa Thắng.

Địa bàn huyện Ba Tơ, giải thể đơn vị hành chính xã Ba Chùa, nhập một phần đơn vị hành chính xã Ba Chùa với nguyên trạng đơn vị hành chính thị trấn Ba Tơ thành thị trấn Ba Tơ. Đồng thời, nhập một phần đơn vị hành chính xã Ba Chùa với xã Ba Dinh thành xã Ba Dinh.

Xuân Nha

Tìm kiếm:✨

  • Ba Chùa, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Bình Thanh Đông, Ba Dinh, Bình thanh, Đảo Lý Sơn, Trà Tây, Trà Trung, Trà Nham, Trà Thọ, Tây Trà, Trà Quân, Nghĩa Thọ, XII, Trà Bồng, Xuân Nha, Đơn vị hành chính, Bình Thới, An Vĩnh, Cấp xã