Monday, November 4, 2019

Báo BizLIVE: Thanh Hóa sắp có khu đô thị rộng 1.600ha

Phạm vi, ranh giới khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc các xã Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Thịnh huyện Đông Sơn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo BizLIVE, nguồn bài: http://bizlive.vn/quy-hoach/thanh-hoa-sap-co-khu-do-thi-rong-1600ha-3526350.html

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đề xuất khảo sát, nghiên cứu phương án quy hoạch khu vực phát triển đô thị tại huyện Đông Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đồng ý về chủ trương để Sun Group khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu vực phát triển đô thị tại huyện Đông Sơn.

Phạm vi, ranh giới khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc các xã: Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Thịnh huyện Đông Sơn. Tổng diện tịch nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khoảng 1.600ha.

Để thực hiện việc lập quy hoạch khu đô thị trên, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng cập nhật vào đồ án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 hiện đang lập để trình duyệt theo quy hoạch.

Sau khi đồ án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa được duyệt, Sun Group đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung, đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan.

VÂN PHONG

Tìm kiếm:✨

  • Đông Văn, Đông Phú, Đông Yên, Sun Group, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Đông Sơn, Đồ án, Khu đô thị, Ranh giới, Quy hoạch đô thị, Tịch, Trình duyệt, Thanh Hóa, Sở Xây dựng, Quy hoạch, Duyệt, Phạm vi, Đô thị, Hiện hành, Khảo sát