Sunday, November 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Vốn đầu tư công vào nông nghiệp giải ngân đạt hơn 53% kế hoạch

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng năm 2019, khối lượng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Nông nghiệp ước đạt 7.773,2 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch năm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/kinh-te/von-dau-tu-cong-vao-nong-nghiep-giai-ngan-dat-hon-53-ke-hoach-tintuc452049

Năm 2019, tổng kế hoạch vốn đầu tư Bộ NNPTNT được giao là 14.606 tỷ đồng; trong đó vốn trong nước 1.246 tỷ đồng, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 2.360 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) 11.000 tỷ đồng. 10 tháng, khối lượng giải ngân ước đạt 7.773,2 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch năm.

Cụ thể, vốn ngân sách trong nước giải ngân đạt 834,7 tỷ đồng, bằng 67,0% kế hoạch. Vốn nước ngoài giải ngân đạt 971,6 tỷ đồng, bằng 41,2% kế hoạch. Vốn TPCP giải ngân đạt 5.996,9 tỷ đồng, bằng 54,2%.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, trong 2 tháng cuối năm, Bộ NNPTNT tập trung quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp, chủ động rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020…

K.Linh

Tìm kiếm:✨

  • Giải ngân, TPCP, Vốn đầu tư, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng cơ bản, Hỗ trợ phát triển chính thức, Tiến độ, Vốn nước ngoài, Vốn ngân sách, Oda, Trung hạn, Đẩy nhanh, Trái phiếu chính phủ, Khối lượng, Đôn đốc, Tiền đề, Vốn, Nông nghiệp, Kế hoạch, Tổng thể